10 dobrych praktyk firmy Samsung w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czas3 min

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w naszym kraju przegląd inicjatyw skupionych wokół CSR i zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji zaprezentowano 1705 działań podjętych przez 272 firmy. Wśród nich znalazło się 10 dobrych praktyk firmy Samsung, które stanowią wartościowy przykład zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej lub wpływają pozytywnie na środowisko pracy.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarach CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Co ważne, wszystkie praktyki zgłoszone przez firmę Samsung trafiły do tegorocznej edycji raportu. Są to następujące inicjatywy:

  1. Solve for Tomorrow – program edukacyjny, który pomaga młodym ludziom rozwijać kompetencje przyszłości: komunikację, kreatywność, współpracę, krytyczne myślenie oraz wzmacniać empatię. Młodzież uczy się tworzyć innowacyjne rozwiązania odpowiadające na współczesne wyzwania, w takich obszarach jak: zdrowie, klimat, bezpieczeństwo lub integracja.
  2. Samsung CyfrOFFy kONtakt – program zachęca do rozwijania zdrowych nawyków i dbania o cyfrową równowagę online i offline. W ramach programu firma prowadzi szkolenia dla nauczycieli w przedszkolach i klasach 1-3 oraz ich podopiecznych, organizując webinary oraz dostarczając materiały do prowadzenia zajęć nt. cyfrowego dobrostanu.
  3. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – Samsung po raz 2. z rzędu został partnerem tej zainicjowanej przez Komisję Europejską inicjatywy, której celami są zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z sieci przez dzieci i młodzież oraz edukacja dorosłych w tym zakresie. Firma została też partnerem konkursu na najciekawszą lokalną inicjatywę DBI fundując główną nagrodę dla szkoły.
  4. Dzień Odkrywców z Samsung – to święto nauki i technologii obchodzone raz do roku dla podkreślenia wieloletniej współpracy pomiędzy Samsung a Centrum Nauki Kopernik. Tego dnia wstęp do Kopernika jest bezpłatny, a na zwiedzających czekają liczne atrakcje.
  5. Galaxy Campus – cykl wydarzeń o walorach edukacyjnych dla studentów pod hasłem „Otwórz głowę” w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 na 3 uczelniach: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Gdańska i Politechnika Łódzka. Na terenie campusów uczelni zorganizowano strefy, w których można było dowiedzieć się, jak działa sztuczna inteligencja, zrobić przegląd serwisowy smartfonów lub oddać zużyty smartfon wspierając w ten sposób cel charytatywny.
  6. Samsung Fair Play – to inicjatywa budująca kulturę pozytywnej organizacji, którą tworzą pracownicy dla pracowników, dla współpracy i realizacji celów. Przez trzy miesiące pracownicy różnych działów z ekspertem zewnętrznym pracowali nad zestawem praktyk i zachowań wokół etycznego środowiska pracy.
  7. Badanie Samsung Culture Index – to coroczne badanie nt. nastrojów w firmie. Pracownicy mogą wyrazić swoją opinię nt. kultury organizacji, wskazać mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Badanie jest informacją zwrotną dla kadry kierowniczej i impulsem do zmian, również na poziomie globalnym.
  8. Techniczni rekruterzy Samsung R&D – ich rolą jest ścisła współpraca z działem HR, od etapu przygotowania odpowiedniego opisu stanowiska, poprzez udział w rozmowach technicznych w celu weryfikacji umiejętności technicznych kandydatów, aż po ocenę testów i przygotowanie informacji zwrotnej. Celem programu jest zatem pozyskiwanie czołowych kandydatów z rynku o najlepszych kompetencjach.
  9. Wolontariat dla CEMS Chance – aby wesprzeć uczestników projektu CEMS Chance (młodych ludzi w wieku 14-17 lat, którzy z różnych przyczyn mają utrudniony start w dorosłe życie) pracownicy Samsung z pomocą trenerów ds. kompetencji zorganizowali dla uczniów warsztaty nt. kompetencji przyszłości realizowane metodą design thinking. Wolontariusze reprezentujący różne stanowiska opowiedzieli, jak wybrane kompetencje przydają im się w codziennej pracy.
  10. ABC klimatu – webinar dla dostawców – spotkanie było odpowiedzią na ogłoszone przez Samsung globalne cele środowiskowe i miało na celu zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat źródeł kryzysu klimatycznego oraz sposobów na jego rozwiązanie. Webinar poprowadził ekspert UNEP/GRID-Warszawa.

Dobre praktyki firmy Samsung zostały zrealizowane przy współpracy z partnerami: Ministerstwem Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, NASK, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Nauki Kopernik, UNEP/GRID-Warszawa, a także Szkołą Główną Handlową, Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką oraz Vulcan Nowa Era.

Źródło: Samsung

Posted in CSR

Zostaw komentarz