113,5 mln euro w nowych konkursach partnerstwa Clean Hydrogen

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru (Clean Hydrogen Partnership) ogłosiło nowe konkursy na projekty obejmujące działania badawczo-innowacyjne w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej. Wnioski można składać do 17 kwietnia 2024 r.

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje łącznie 20 tematów konkursowych:

  • 5 tematów dotyczących produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych (25 mln euro)
  • 5 tematów dotyczących magazynowania i dystrybucji wodoru (27 mln euro)
  • 4 tematy dotyczące transportu (19 mln euro)
  • 2 tematy dotyczące produkcji ciepła i energii (9 mln euro)
  • 2 tematy będą dotyczyć zagadnień przekrojowych (4,5 mln euro)
  • 2 tematy dotyczące Dolin Wodorowych (29 mln euro – projekty flagowe)

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2024 r. – za pośrednictwem elektronicznego systemu Funding & Tenders Portal. Szczegółowe informacje o naborze są tutaj.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE