6 mld zł dla UJD w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zdobył 5 996 000 zł na wdrożenie programu rozwoju badań naukowych, transferu innowacji, umiędzynarodowienia i kształcenia w ramach dyscyplin nauki chemiczne oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w latach 2024 – 2027.

Powyższe dofinansowanie zostało przyznane przez Ministerstwo w ramach konkursu „Regionalna inicjatywa doskonałości 2024–2027”. Zaproponowany przez nasz Uniwersytet plan rozwoju dyscyplin naukowych został oceniony na 118 punktów na 120 możliwych i tym samym uzyskaliśmy 100% wnioskowanej kwoty na realizację kilkunastu zadań obejmujących m.in. certyfikację wybranych pracowni/metod badawczych, podniesienie kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej, mikrogranty, program motywacyjny, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia, popularyzację i upowszechnianie nauki, rozbudowę infrastruktury badawczej, podniesienie jakości kształcenia na potrzeby gospodarki, realizację staży naukowych, utworzenie i prowadzenie Biura Wsparcia Aplikacji Grantowych oraz utworzenie interdyscyplinarnego czasopisma naukowego.

Realizacja projektu pozwoli na zintensyfikowanie dynamicznego rozwoju naszego Uniwersytetu we wszystkich obszarach jego działalności.

Źródło: Opr. dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD