7 lat – aż czy tylko do realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Czas5 min

17 spikerów i spikerek dyskutowało o tym, jak przyspieszyć realizację zobowiązań Agendy 2030 z okazji Światowego Dnia Działania, który od 7 lat w Polsce organizuje Kampania 17 Celów. Eksperci zastanawiali się, co zrobić, aby biznes był w stanie stawić czoła wyzwaniom i efektywnie realizować cele zrównoważonego rozwoju, jak może w tym pomagać świat nauki oraz konsumenci. Na świecie i w Polsce nie brakuje dobrych praktyk i inspiracji, jednak wciąż nie są one powszechnie stosowane, a postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest zbyt wolny, zwłaszcza w obszarach, które wymagają trudnych i strategicznych decyzji. Ważnym wyzwaniem pozostaje cel 12 „Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja”. Szansy na zmianę należy upatrywać w edukacji, partnerstwach oraz szukaniu wspólnych rozwiązań branżowych i systemowych, zmierzających do efektywnego zużycia energii, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), a także skutecznej edukacji konsumentów.

AGENDA 2030 – GDZIE JESTEŚMY

Tylko 12% planowanych rezultatów Celów Zrównoważonego Rozwoju jest na dobrej drodze, aby globalnie spełnić zobowiązania Agendy 2030. Polska wg globalnego Indeksu SDG awansowała na 9. pozycję wśród 166 państw poddanych ocenie z wynikiem 81,8% realizacji celów, która przewyższa średnią dla regionu krajów OECD – 77,8%[1]. Dla porównania w pierwszym raporcie Polska zajmowała 38. miejsce (na 148 krajów), realizując Agendę 2030 na poziomie niespełna 70%. W najnowszym zestawieniu nasz kraj osiągnął najlepsze wyniki w zakresie wyeliminowania ubóstwa (SDG 1), czystej wody i warunków sanitarnych (SDG 6), innowacyjności, przemysłu i infrastruktury (SDG 9) oraz partnerstwa na rzecz celów (SDG 17). Jednak 30% zadań pogorszyło stopień realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najgorzej wypadamy z działaniem w ramach celu 12 „Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja”[2].

– Wiele firm jest gotowych i widzą sens wdrażania celów zrównoważonego rozwoju. Mamy też w Polsce wiele ciekawych rozwiązań, ale są one wciąż stosowane na małą skalę. Dlatego też trzeba lepiej zadbać o przepływ informacji i zapewnić odpowiednie, praktyczne narzędzia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest patronem Kampanii 17 Celów, podkreśliło konieczność zejścia realizacji Agendy 2030 na poziom regionów i miast. Należy szukać pomysłów adekwatnych, brać pod uwagę różnice regionalne i budować lokalne koalicje, oferujące najlepsze rozwiązania dla społeczności – mówi Małgorzata Greszta z CSR Consulting, która była organizatorem konferencji z okazji Światowego Dnia Działania.

CO MOŻE ZROBIĆ BIZNES I JAK MOŻE POMÓC W TYM ŚWIAT NAUKI – KIERUNEK GOZ

Brakuje systemowych i konkretnych rozwiązań, by realizować koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Duży krok w tym kierunku to dyskusja o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Zwiększenie recyklingu jest już priorytetem Unii Europejskiej, ale musimy szerzej wdrażać koncepcję „reuse”, czyli ponowne użycie, uwzględniać ekoprojektowanie, mierzyć ślad środowiskowy i społeczny w całym cyklu życia produktu – wskazywali eksperci. Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista z Krajowej Izby Gospodarczej podkreślił, że musimy zejść z poziomu celów na zadania i wskaźniki, bo świadomość potrzeby działania już jest, brakuje jednak konkretnych rozwiązań i narzędzi.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że biznes i świat nauki wspólnie powinny proponować bardziej ambitne strategie i wzajemnie współpracować na większą skalę. Potrzebna jest tu aktywna, bieżąca, dwustronna komunikacja. Naukowcy już tworzą interesujące propozycje, prowadzą badania, organizują konferencje, jednakże treści te rzadko trafiają do biznesu. Świat nauki powinien propagować nowe rozwiązania tak, żeby były widoczne dla biznesu. Z kolei naukowcy mogą korzystać z wiedzy praktycznej przedsiębiorców i poszukiwać dla nich najwłaściwszych rozwiązań.

Istotną rolę w tym zakresie powinny pełnić także szkoły wyższe. Na uczelniach, takich jak Wyższa Szkoła Handlowa, która była partnerem konferencji, spoczywa w sferze edukacji szczególna odpowiedzialność, jednak właściwe rozwiązania muszą być wprowadzane szerzej, m.in. także w architekturze czy rolnictwie.

W rozmowach wybrzmiała również konieczność zadbania o odpowiednie regulacje i zachętę systemową.

ODPOWIEDZIALNY KONSUMENT – POTRZEBA ZMIAN NA SZEROKĄ SKALĘ

Do osiągnięcia wyznaczonych celów mamy czas do 2030 roku. Aby sprostać temu wyzwaniu konieczna jest mobilizacja każdego, zarówno na poziomie jednostki, społeczeństwa, organizacji, przedsiębiorstwa, jak i samorządu czy kraju. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają postawy konsumenckie, bo to nasze codzienne wybory mają wpływ na świat i zrównoważony rozwój.

– Często własne działania oceniane jako widoczne zaangażowanie pozostają w sferze deklaracji, podczas gdy aktywność innych postrzegana jest bardzo krytycznie. Dlatego chcielibyśmy popularyzować pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności konsumenta, czyli tego, jaki wpływ mają nasze wybory na świat i zrównoważony rozwój. W tej sferze działają już biznes, organizacje pozarządowe, naukowcy i władze lokalne. Wciąż jednak potrzebujemy dobrych akcji edukacyjnych i mechanizmów, które będą skłaniać do zmiany modeli konsumpcji i jasnego uświadomienia sobie, że musimy konsumować po prostu mniej – dodaje Małgorzata Greszta.

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD

UNITE TO ACT (WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD) to główne hasło tegorocznych globalnych obchodów Tygodnia (18-22 września). Zachęca do tego, by działać razem, w całej naszej różnorodności, aby dać ludzkości i naszej planecie piękną, zrównoważoną przyszłość.

Dlatego w Światowym Dniu Działania udostępniono zestaw narzędzi do realizacji Agendy 2030 – 17 inspiracji.

– Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą każdego z nas. Jednak, aby zaangażować się w ich realizację, potrzebujemy przede wszystkim konkretnej wiedzy oraz przykładów inicjatyw – tym właśnie zajmujemy się w „Kampanii 17 celów” dla biznesu i kampanii edukacyjnej „Dobre Cele”dla społeczeństwa. Prezentujemy wyzwania, proponujemy działania i inspirujemy do wprowadzania ich w życie. Agenda 2030 to zadania dla każdego z nas. W naszym codziennym życiu możemy dokonać małych zmian w różnych sferach, od środowiskowych po społeczne oraz zachęcać do nich innych. Światowy Tydzień Działania za nami, ale działajmy na rzecz Agendy 20230 przez cały rok, liczy się tu i teraz – zachęca Greszta.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Inspiracji szukaj na:

Więcej informacji

Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem tego, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jej inicjatorem jest firma doradcza CSR Consulting. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

W 2023 roku odbywa się już VII edycja Kampanii pod hasłem „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.