AGH i Politechnika Warszawska nawiązują współpracę

Czas1 min

12 lipca 2023 r. AGH i Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarły porozumienie o współpracy dotyczące efektywnej i niskoemisyjne energetyki oraz technologii procesowych w rafinerii i petrochemii.

Współpraca będzie polegać w szczególności na prowadzeniu wspólnych badań innowacyjnych rozwiązań związanych z produkcją paliw syntetycznych, dekarbonizacją oraz gospodarką obiegu zamkniętego. Badania prowadzone przez zespoły naukowe skoncentrują się głównie na nowoczesnych technologiach, które umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez jego wychwytywanie z przemysłowych strumieni i wykorzystanie jako surowca do produkcji paliw lotniczych oraz produktów chemicznych.

Obszary wspólnego zainteresowania obejmują technologie, które pozwolą na zmniejszenie zużycia wody w procesach produkcyjnych, odsalanie wody oraz wykorzystanie zielonego wodoru do syntezy paliw lotniczych. Dzięki innowacyjnej formule współpracy nowe pomysły mogą być realizowane w ramach wspólnych przedsięwzięć. Te przedsięwzięcia pozwolą na realizację projektów badawczo-rozwojowych w obszarach zdefiniowanych razem z PKN Orlen, kluczowych dla rozwoju nowych technologii w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym oraz energetycznym.

Porozumienie zostało podpisane przez prof. Renatę Walczak – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony AGH – Dyrektor Centrum Energetyki AGH prof. Wojciech Nowak, ze strony PW Filia w Płocku – Pełnomocnik Prorektor ds. współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym prof. Janusz Zieliński i Dyrektor Instytutu Chemii prof. Grzegorz Makomaski.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest integralną częścią Politechniki Warszawskiej. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczo-dydaktyczną, nowoczesny i unikatowy park aparaturowy, prowadzi innowacyjne badania naukowe w szerokim spektrum tematycznym, a także zajęcia dydaktyczne dla studentów na profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Politechnika od 55 lat, zgodnie ze swoją misją, działa na rzecz regionalnych i krajowych podmiotów gospodarczych i samorządu terytorialnego.

Źródło: AGH