AGH podpisała porozumienie o współpracy z liderem branży HVAC

Czas1 min

AGH podpisała porozumienie o współpracy z firmą Smay – dostawcą innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.

Strony zobowiązały się do promocji wspólnych osiągnięć w zakresie inżynierii środowiska, w szczególności w branży HVAC, organizacji praktyk i staży studenckich dla studentów AGH, wspierania uzdolnionych studentów AGH przez Smay, wizyt pracowników i studentów AGH na inwestycjach prowadzonych przez Smay, wspierania działalności kół naukowych AGH, a w szczególności Koła Naukowego Ekospirit i Kliwent, konsultacji naukowych i specjalistycznych, podejmowania wspólnie badań naukowych, udziału w szkoleniach i webinarach oraz warsztatach organizowanych przez Smay, wspólnego udziału w projektach badawczo-rozwojowych, wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne na realizację wspólnych projektów, wsparcia naukowego udzielanego przez AGH dla projektów prowadzonych przez Smay oraz wymiany doświadczeń.

Porozumienie podpisał Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski oraz reprezentująca firmę Smay Marzena Maj, która razem z dr. hab. inż. Markiem Borowskim, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, będzie koordynować współpracę.

Smay Sp. z o.o. jest firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem na dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym rynku HVAC. Ma ugruntowaną pozycję jako pionier i innowator w segmencie systemów wentylacyjnych i ochrony przeciwpożarowej. Posiada znaczne doświadczenie, wyróżnia się kreatywnym podejściem i skupia na tworzeniu nowatorskich rozwiązań.

Źródło: AGH