Akcja Bałtycka – ruszył nabór wolontariuszy na obozy badawcze

Czas1 min

Niezwykły projekt badawczy prowadzony we współpracy ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG zbiera dane na temat migracji ptaków nieprzerwanie od ponad 60 lat!

Akcja Bałtycka to program badawczy, nad którym naukową pieczę sprawuje obecnie dr inż. Jarosław Nowakowski ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG, kierowanej przez dr hab. Magdalenę Remisiewicz. W ramach projektu dwa razy do roku – wiosną i jesienią – odbywają się obozy naukowe poświęcone obrączkowaniu ptaków migrujących. Tej jesieni działać będą dwie placówki terenowe: na Mierzei Wiślanej oraz w Dąbkowicach k. Dąbek (nad jeziorem Bukowo). Obóz na Mierzei Wiślanej przewidziany jest w dniach 11 sierpnia – 3 listopada. Czas trwania obozu bukowskiego uzależniony jest od możliwości finansowych: na ten moment zapewnione jest finansowanie w terminie 4 sierpnia – 29 września, jednak trwa zbiórka środków, by umożliwić trwanie projektu do początku listopada (wszyscy chętni do wsparcia finansowego projektu mogą to zrobić tutaj).

Projekt jest fenomenem o znaczeniu globalnym, jako że w jego ramach zbiera się dane o wędrówkach ptaków nieprzerwanie od 60 lat. Jest to najdłużej trwający program badawczy tego typu na świecie, kopalnia nieocenionej wiedzy o populacjach, zwyczajach i trasach ptaków migrujących.

Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane przez grupę studentów biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wśród których znajdował się późniejszy profesor Przemysław Busse. Prof. dr hab. Przemysław Busse w latach 1979 – 2007 (do przejścia na emeryturę) związany był z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wraz z oddanym zespołem badaczy prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Obecnie jako profesor emeritus pozostaje honorowym przewodniczącym Akcji Bałtyckiej.

Obozy Akcji Bałtyckiej to szansa nie tylko na bezpośrednie przyczynienie się do rozwoju nauki, ale także na bliskie obcowanie z przyrodą, zdobycie bezcennego doświadczenia terenowego i uczenie się od wybitnych specjalistów w dziedzinie ornitologii. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji obrączkowania ptaków zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru wolontariuszy, dostępnym tutaj.

Źródło: Uniwersytet Gdański