Akcja „Niech się zieleni” na Politechnice Białostockiej: Budujemy Zielony Kampus

Czas2 min

W dniu 18 października 2023 roku, Politechnika Białostocka będzie świadkiem znaczącego wydarzenia związanego z ekologią i zrównoważonym rozwojem uczelni. Akcja „Niech się zieleni” zostanie zainaugurowana, a nasza społeczność akademicka oraz społeczność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej będzie miała okazję włączyć się w to wyjątkowe przedsięwzięcie.

Akcja „Niech się zieleni” jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju o nazwie „Moja Zielona Politechnika”, która została zapoczątkowana w ramach „Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 r.” Celem operacyjnym tej strategii jest stworzenie Zielonego kampusu, a akcja nasadzeń roślinności stanowi istotną część tego celu.

Niemal 1200 krzewów i bylin zostanie posadzonych, aby zazielenić nasz kampus i uczynić go bardziej przyjaznym dla lokalnej fauny i flory. Kaliny, róże, bodziszki, trzmieliny to tylko niektóre z roślin, które znajdą swój dom na terenie uczelni. Uczelnia chce stworzyć zieloną oazę, która nie tylko ozdobi uczelnię, ale również będzie sprzyjać życiu ptaków, owadów i innych zwierząt.

Uczelnia zachęca wszystkich członków społeczności akademickiej, w tym studentów, wykładowców, pracowników administracji i doktorantów, do udziału w akcji „Niech się zieleni”. Będzie to nie tylko okazja do pozytywnego oddziaływania na lokalną bioróżnorodność, ale również do wspólnej pracy nad stworzeniem pięknej, zielonej przestrzeni rekreacyjnej.

Akcja zostanie zrealizowana podczas warsztatów, które odbędą się w dwóch lokalizacjach na kampusie. Pierwsza lokalizacja znajduje się przed budynkiem Wydziału Elektrycznego, gdzie członkowie społeczności uczestniczyć będą w sadzeniu roślin. Kolejne warsztaty odbędą się na patio przy ALO PB i skierowane są do przedstawicieli społeczności liceum.

W planie jest posadzenie łącznie niemal 1200 roślin, co będzie sporym wyzwaniem, ale organizatorzy nadzieję, że wspólnymi siłami udasię zrealizować ten ambitny cel. Warto zaopatrzyć się w rękawice ogrodnicze, ponieważ na miejscu będziemy mieli do dyspozycji pomocników, którzy wskażą rośliny do zasadzenia i będą koordynować przebieg akcji. Proces sadzenia jest prosty – wystarczy umieścić roślinę w dołku i przysypać ziemią.

Koordynatorem akcji na terenie Politechniki Białostockiej jest dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Katedry Budownictwa Zrównoważonego i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wydarzenie wspierają członkowie Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej oraz studenci kierunków architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, a także studenci z Koła Naukowego Architektury Krajobrazu „Przestrzeń Zieleni” na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Przedsięwzięciu „Niech się zieleni” towarzyszyć będą także ciekawe wydarzenia o tematyce ekologicznej, prowadzone przez ekspertów uczelni. Wykład pt. „Ekologia i akupunktura miasta” odbędzie się o godzinie 10:00 w Auli dużej na Wydziale Elektrycznym i zainauguruje akcję. Następnie, o godzinie 11:00, rozpocznie się sadzenie roślinności.

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej oraz mieszkańców Białegostoku do włączenia się w akcję „Niech się zieleni” i wspólnego tworzenia Zielonego kampusu. Szczegółowe informacje na temat akcji można znaleźć na dedykowanej stronie wydarzenia. Spotkajmy się 18 października i zróbmy coś dobrego dla otoczenia.

Źródło: Politechnika Białostocka