Autonomiczna stacja rowerowa na terenie kampusu Politechniki Śląskiej

Czas2 min

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej powstała autonomiczna stacja doraźnego serwisu rowerów. Stacja znajduje się w pasie zieleni pomiędzy budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a I Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.

Zakończono prace związane z budową autonomicznej stacji doraźnego serwisu rowerów zasilanej panelami fotowoltaicznymi. Stacja wyposażona jest w niezbędny zestaw narzędzi przydatnych podczas serwisu roweru. Jej główną zaletą jest możliwość napompowania kół roweru, zmagazynowanym sprężonym powietrzem. Podczas serwisu roweru, istnieje także możliwość naładowania drobnych sprzętów elektronicznych takich jak telefon komórkowy, powerbank, bezprzewodowe słuchawki czy latarka.

Stacja to wynik zrealizowanego projektu PBL, który uzyskał dofinansowanie w IX konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Politechnice Śląskiej, w zakresie kształcenia zorientowanego projektowo – Project Based Learning. Interdyscyplinarny zespół projektowy stanowili studenci reprezentujący różne kierunki studiów: Dominik Leszczewski, Paweł Nowak, Piotr Nowak, Franciszek Szendera oraz Paweł Szychliński. Merytoryczną opiekę nad pracami pełnili pracownicy reprezentujący dwa wydziały: dr inż. Mariola Jureczko z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz dr inż. Michał Jurczyk i mgr inż. Bartosz Stanek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

– Pomysł wykonania autonomicznej stacji doraźnego serwisu rowerów powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców korzystających ze szlaków rowerowych znajdujących się w okolicy. Obok Kłodnicy, przepływającej przez teren kampusu Politechniki Śląskiej, przebiega ścieżka rowerowa, a we wcześniejszych latach w okresie letnim przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego, znajdował się parking gliwickich rowerów miejskich. Zespół projektowy, który również uwielbia wycieczki rowerowe, uwzględniając ogromne zainteresowanie wspomnianym szlakiem rowerowym, zgłosił tematycznie powiązany projekt PBL na IX konkurs finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza realizowany w Politechnice Śląskiej. Zgłoszony projekt otrzymał dofinansowanie – mówią dr inż. Mariola Jureczko oraz dr inż. Michał Jurczyk. 

Na zdjęciu widzimy czterech studentów wiozących na specjalistycznym wózku panele fotowoltaiczne
fot. PŚ

Główną ideą przyświecającą zespołowi podczas realizacji projektu było spełnienie zarówno warunków wytrzymałościowych konstrukcji, jak i zapewnienie zasilania urządzeniom elektrycznym takim jak akumulator czy taśmy LED z modułów ogniw fotowoltaicznych. Wykonawcy projektu założyli, iż stacja ma być samowystarczalna w sezonie rowerowym. – Ważną rolę odgrywała również estetyka stacji, a więc dopasowanie jej do istniejących już obiektów architektonicznych znajdujących się na terenie Politechniki Śląskiej – dodaje dr inż. Mariola Jureczko.

Energia elektryczna niezbędna do funkcjonowania obiektu dostarczana jest przez cztery panele fotowoltaiczne, dzięki czemu stacja nie musi być przyłączona do sieci energetycznej, jednocześnie wpisując się w trend wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zastosowane moduły PV to moduły typu Szkło-Backsheet. Moduły PV zamontowane są do profili stalowych, które przechodzą przez betonowy fundament i stabilizują konstrukcję, dzięki osadzeniu ich w ziemi na głębokość 90cm. Betonowy fundament ma na celu zwiększenie ciężaru obiektu, co dodatkowo stabilizuje stację oraz ochronę sprzętu potrzebnego do działania instalacji przed kradzieżą lub zniszczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące metodyki wyboru umiejscowienia stacji, budowy modułów fotowoltaicznych oraz przeprowadzonych symulacji dotyczących bilansu energii, przedstawione zostaną w publikacji opracowanej przez zespół projektowy, która w sierpniu 2023 ukaże się w czasopiśmie Rynek Energii.

Opiekunowie projektu oraz zespół projektowy pragną podziękować firmie Helioenergia sp. z o.o. z Czerwionki – Leszczyny, której wsparcie w wielu formach pozwoliło na wykonanie tak wyposażonej stacji.

Źródłlo: Politechnika Śląska

Posted in OZE