Biedronka inwestuje w efektywność energetyczną

Czas4 min

Europejski Bank Inwestycyjny i Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, podpisały umowę dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w sklepach. Zielony kredyt w wysokości 1,5 mld zł pozwoli na oszczędność energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci sklepów Biedronka, finansowania w wysokości 1,5 mld zł na wsparcie inwestycji w efektywność energetyczną sieci sklepów. Kredyt z EBI jest ukierunkowany na wspieranie zrównoważonych praktyk, zgodnie z celami promowania odpowiedzialności środowiskowej i efektywnego gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach handlowych. Dzięki temu partnerstwu Biedronka zamierza zmniejszyć swój ślad węglowy, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Kredyt z EBI pozwoli sfinansować potrzeby modernizacyjne sklepów w zakresie ich efektywności energetycznej. Dzięki modernizacji sklepy będą nie tylko bardziej przyjazne dla klientów, ale również dla środowiska, z uwagi na rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną, takie jak zamknięte systemy chłodnicze oparte na gazach naturalnych i panele fotowoltaiczne.

-Z zadowoleniem podpisujemy umowę z Jeronimo Martins Polska, która jest zgodna z priorytetami UE i Banku dla transformacji energetycznej, wnosząc znaczący wkład w osiągnięcie celów REPowerEU i wspierając cele EBI w zakresie działań na rzecz klimatu. Wierzymy, że ta współpraca będzie miała istotne znaczenie i przyniesie wymierne korzyści społeczne w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza na terenach miejskich – mówi prof. Teresa Czerwińska, Wiceprezes EBI

-Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki umowie z EBI będziemy mogli jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie w realizację polityki ochrony środowiska. Biedronka już ma znaczące osiągnięcia w tej dziedzinie, a ślad węglowy związany z naszą działalnością zmniejszył się o 30 procent w ciągu ostatnich 6 lat. Naszym celem jest, aby sklepy i centra dystrybucyjne Biedronki były zasilane tylko zieloną energią do 2028 r., poprzez inwestycje w fotowoltaikę i umowy PPA na energię słoneczną i wiatrową. Do końca 2024 r. wszystkie centra dystrybucyjne i około 2 000 sklepów powinno produkować własną energię z fotowoltaiki – mówi Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych. Tylko 1% budynków w UE jest co roku poddawanych renowacji. Biedronka, z udziałem w polskim rynku handlu detalicznego przekraczającym 27%, będąca właścicielem ok. 3500 sklepów, odegra kluczową rolę w transformacji efektywności energetycznej polskiego sektora detalicznego.

Przyspieszenie zielonej transformacji i promowanie inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii jest kluczowym priorytetem planu RePowerEU, promowanego i wspieranego przez Grupę EBI. W 2022 r. Grupa EBI przeznaczyła globalnie 20,86 mld euro na wsparcie inwestycji w zrównoważoną energię. W Polsce finansowanie to wyniosło 996 mln euro, a w latach 2018-2022 na pomoc w transformacji polskiego miksu energetycznego przeznaczono łącznie 3,25 mld euro.

Informacje ogólne

Grupa EBI jest unijną instytucją finansowania długoterminowego, której właścicielami są państwa członkowskie. W jej skład wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Finansuje inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE, w tym spójności społecznej i terytorialnej oraz sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. EBI był pierwszym wielostronnym bankiem rozwoju, który zaprzestał wspierania paliw kopalnych i zobowiązał się do wsparcia inwestycji klimatycznych o wartości 1 bln euro w tej dekadzie. Ponad połowa kredytów Grupy EBI w 2022 r. została przeznaczona na projekty związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem środowiska, podczas gdy prawie połowa finansowania EBI w UE została przeznaczona na projekty w regionach spójności, w których dochód na mieszkańca jest niższy, co podkreśla zaangażowanie Banku na rzecz sprawiedliwego wzrostu.

EBI i bezpieczeństwo energetyczne

W ciągu ostatniej dekady Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczyła ponad 100 mld euro na sektor energetyczny UE. Te terminowe inwestycje pomagają obecnie Europie przetrwać kryzys wywołany nagłym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu. W 2022 r. EBI podpisał umowy o wsparcie finansowe w łącznej wysokości ponad 17 mld euro na projekty w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i magazynowania w Unii Europejskiej, pomagając w ten sposób wzmocnić odporność europejskiej gospodarki. W lipcu 2023 r. Rada Dyrektorów EBI podjęła decyzję o zwiększeniu wolumenu finansowania Grupy na rzecz czystej energii do bezprecedensowego poziomu, aby wesprzeć cel REPowerEU polegający na stopniowym zmniejszaniu zależności Europy od importu rosyjskich paliw kopalnych poprzez przyspieszenie czystej transformacji. W ciągu najbliższych pięciu lat EBI zainwestuje dodatkowe 45 mld euro, co uzupełni już i tak wysokie wsparcie dla sektora energetycznego w Unii Europejskiej. Szacuje się, że dedykowany pakiet REPowerEU zmobilizuje 150 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r., wnosząc tym samym znaczący wkład w niezależność energetyczną Europy i cel Grupy EBI, jakim jest uruchomienie 1 bln euro w tej dekadzie na finansowanie działań związanych z klimatem.

Jeronimo Martins Polska / Biedronka

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem Biedronki – największej sieci detalicznej w Polsce, liczącej (po 9 miesiącach 2023 r.) 3 489 sklepów (wraz z 16 Mikrocentrami Realizacji Zamówień do obsługi ultraszybkich dostaw Biek) zlokalizowanych w ponad 1300 polskich miastach i miasteczkach, która od 27 lat służy polskim rodzinom. Filarami strategii firmy są starannie wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości, oferowane w codziennie niskich cenach. W 2022 roku Biedronka współpracowała z blisko 1400 polskimi dostawcami, od których pochodziło ponad 93 proc. produktów z oferty sieci. Jerónimo Martins Polska S.A., zatrudniająca ponad 80 tys. pracowników, jest największym pracodawcą w Polsce i drugą największą polską firmą pod względem przychodów. Firma jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: Biedronka