BOŚ rozpoczął współpracę z Krajową Agencją Poszanowania Energii

Czas1 min

Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Oba podmioty będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania białych certyfikatów z oferty KAPE.

Jak informuje bank, w ramach współpracy, KAPE będzie wykonywać audyty efektywności energetycznej oraz będzie wspierać klientów w procesie składania wniosków o wydanie białych certyfikatów przed Urzędem Regulacji Energetyki. BOŚ i KAPE planują także dalsze wspólne inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości proekologicznej klientów.

– Przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą swojej efektywności energetycznej i chcące uzyskać od URE wsparcie w zakresie pozyskania białych certyfikatów oraz związane z nim benefity, otrzymają możliwość skorzystania ze skrojonego na miarę kredytu oferowanego przez BOŚ na realizację przyjaznych środowisku przedsięwzięć. To bardzo wygodne i korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Liczymy, że przyczyni się do wzrostu zainteresowania inwestycjami w energooszczędność, tym samym wspierając wysiłki na rzecz realizacji celów klimatycznych – powiedział Emil Ślązak, p.o. prezesa zarządu BOŚ.

Białe Certyfikaty to mechanizm pozwalający na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii finalnej. Stanowią one potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięć temu służących. Certyfikaty wydawane są dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć. Szczegółową listę przedsięwzięć, za które przyznawane są Białe Certyfikaty określa Ustawa o efektywności energetycznej, mogą to być np. inwestycje z zakresu termomodernizacji, modernizacji i remontu sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, odzysku energii czy ograniczenia strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii, jak również ograniczenie energochłonności procesów i urządzeń. Białe Certyfikaty wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po zakończeniu inwestycji i złożeniu dokumentacji powykonawczej. Świadectwa są prawami majątkowymi zbywalnymi na Towarowej Giełdzie Energii.

Źródło: BOŚ Bank/Grafika: Niekverlaan/Pixabay

Zostaw komentarz