Blisko 20 mln zł na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności w województwie lubuskim

Czas3 min

W Gorzowie Wielkopolskim podpisano umowy na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Nowoczesne placówki będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w dwóch dziedzinach: budownictwo wodne i melioracje wodne oraz informatyka i programowanie. W uroczystości uczestniczył minister Przemysław Czarnek, który wręczył symboliczne czeki na utworzenie dwóch BCU.

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego 

– To jest skok w przyszłość, w absolutną nowoczesność polskiego szkolnictwa zawodowego – mówił minister Przemysław Czarnek.

– Szkolnictwo zawodowe jest przez nas odbudowywane w ostatnich kilku latach i to z dużymi sukcesami. O ile jeszcze kilka lat temu większość absolwentów gimnazjów wybierała szkolnictwo ogólnokształcące – to była proporcja 55, nawet 60 proc., do 45-40 proc. – o tyle od kilku lat mamy trend całkowicie odmienny. Dziś 55-60 proc., a w niektórych powiatach nawet do 75 proc., absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły zawodowe – zaznaczał szef MEiN. 

Minister Edukacji i Nauki zwrócił też uwagę na zmianę podejścia uczniów do nauki w szkołach branżowych i technikach.

– Dziś młodzież wie, że szkoła zawodowa to jest szansa na bardzo szybkie i bardzo dobre wykształcenie i zdobycie zawodu, umiejętności zawodowych, które pozwalają już w wieku dziewiętnastu, dwudziestu lat na wejście na rynek pracy – dodał. 

Minister Przemysław Czarnek przypomniał, że wpisanie do systemu oświaty Branżowych Centrów Umiejętności zapewni stałe finansowanie tych placówek w przyszłości. 

Branżowe Centra Umiejętności w województwie lubuskim

Szef resoru edukacji i nauki podkreślił, że rząd przekazuje kwotę blisko 1,5 mld zł na utworzenie 120 nowoczesnych placówek kształcenia, egzaminowania i doskonalenia zawodowego. Dwa takie centra powstaną w województwie lubuskim. Podpisane umowy obejmują następujące dziedziny:

  • budownictwo wodne i melioracje wodne – Miasto Zielona Góra – 10 mln zł,
  • informatyka i programowanie – Miasto Zielona Góra – ponad 9 mln zł.

– Blisko 20 mln zł na dwie szkoły. To są środki inwestycyjne, które będą rzeczywiście służyły poprawie warunków kształcenia zawodowego – podsumował Minister Edukacji i Nauki.

Branżowe Centra Umiejętności 

Branżowe Centra Umiejętności to kolejny etap reformy kształcenia zawodowego. Jest to zupełna nowość w systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

Źródło: MEiN
Źródło: MEiN

Wśród dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Centra będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki.

Źródło: MEiN

BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności:

  • edukacyjno-szkoleniową,
  • wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
  • innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
  • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.
Źródło: MEiN

Wartość projektu to ponad 1,4 mld zł. Jest on realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale obecnie jest prefinansowany ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.   

W ramach konkursu na utworzenie BCU uruchomiono 3 nabory:

  • I nabór – 15.10-16.12.2022 – wyłoniono 63 wnioski – wartość dofinansowania: ponad 700 mln zł
  • II nabór – 3.02-3.04.2023 – wyłoniono 26 wniosków – wartość dofinansowania: ponad 314 mln zł
  • III nabór – 7.07-25.09.2023  
Źródło: MEiN

Odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. System kształcenia zawodowego w Polsce wyróżnia się tle Europy. W 2020 r. w Polsce w kształceniu zawodowym mieliśmy 58,5 proc. uczniów, przy średniej UE na poziomie 52 proc. Dla porównania w Niemczech w kształceniu zawodowym było wówczas 59,6 proc. młodych ludzi, a we Francji i Hiszpanii odsetki te plasowały się na poziomie odpowiednio 39,7 proc. i 37,1 proc. Stale rośnie liczba uczniów w kształceniu zawodowym. 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki