Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej

Czas1 min

Do końca kwietnia br. będą realizowane aktywności w ramach projektu dofinansowanego z MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (KeyGeothermal). Ostatnio, w listopadzie ubiegłego roku podczas głównego cyklicznego wydarzenia branży geotermalnej w Polsce – projekt został zaprezentowany podczas sesji posterowej, a także podczas międzynarodowych warsztatów.

Projekt KeyGeothermal przedstawiony podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, który odbył się w dniach 29 i 30 listopada 2023 r. odsłonił kolejny raz swoją tematykę i dotychczasowe osiągnięcia. Omówiono między innymi rozszerzony abstrakt pt. „Specjalistyczna wiedza i przykłady dobrych praktyk”, jak również granty Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Międzynarodowe Warsztaty „Ciepłownictwo geotermalne w Islandii i w Polsce – wymiana doświadczeń i propozycji”, w których wzięło udział ponad 50 osób odbyły się 30 listopada 2023 r. jako jedno z wydarzeń plenarnych Kongresu. Ich celem było upowszechnienie wybranych tematów projektu KeyGeothermal ważnych i przydatnych także dla szerszego grona osób oraz podmiotów zaangażowanych w badania i rozwój zagospodarowania geotermii w Polsce. Tematyka obejmowała przedstawienie głównych działań i dotychczasowych rezultatów przedsięwzięcia. Wskazano na kilka głównych wniosków dla Polski wynikających z wieloletniego funkcjonowania ciepłownictwa geotermalnego na Islandii – m.in. na propozycję Parków zasobów geotermalnych – jako jednej z metod wszechstronnego, nowoczesnego i atrakcyjnego wykorzystywania zasobów geotermalnych. Przedstawiono także wagę i przydatność narzędzi U4Gecalc ważnych dla ekonomicznej i ekologicznej oceny efektów działań termomodernizacyjnych podejmowanych przez końcowego użytkownika, odbiorcy ciepła w geotermalnym systemie ciepłowniczym, w instalacjach ciepłowniczych. Całość zakończyła dyskusja z udziałem uczestników.

Program Kongresu, warsztatów, pozostałe materiały merytoryczne ze spotkań – w tym rozszerzony abstrakt dot. geotermii oraz serwis fotograficzny udostępniono na stronie internetowej Projektu (keygeothermal.pl).

Do końca kwietnia br. przewidziano kontynuowanie aktywności w ramach przedsięwzięcia „Budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w dziedzinie energii geotermalnej”. Wszystkie jego etapy są realizowane dzięki finansowaniu udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze programowym Energia.

Źródło: NFOŚiGW