Budownictwo ZUT (niemal) samowystarczalne energetycznie

Blisko 250 paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT przy al. Piastów 50a w Szczecinie. Inwestycja kosztowała prawie 5 mln złotych, z czego większość to unijne dofinansowanie.

Po zainstalowaniu farmy fotowoltaicznej, w okresie „słonecznym” (od przełomu marca/kwietnia do listopada) Wydział jest praktycznie samowystarczalny energetycznie. Obecnie posiada nawet nadmiar produkcji prądu, który może być wykorzystany do pokrycia zapotrzebowania sąsiedniego budynku. Rachunki wynoszą niecałą 1/4 tego, co opłacano rok temu. 

Korzyści dla środowiska wynikające z tej inwestycji, to ograniczenie prawie o 19 000 kg emisji CO2 i „posadzenie” 570 drzew.

W ramach zakończonej w styczniu 2023 roku inwestycji, na dachu WBiIŚ zamontowano 246 sztuk paneli fotowoltaicznych, docieplono stropodach, zmodernizowano wentylację, a wszystkie lampy w budynku wymieniono na ledowe.

Poza robotami na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w ramach umowy o dofinansowanie na ZUT zrealizowano również prace termomodernizacyjne na hali sportowej SWFiS przy ul. Tenisowej oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Rolnictwa przy ul. Kazimierza Królewicza.

Wartość projektu to 4 977 941,07 zł, dofinansowanie z POIiŚ 3 251 724,92 zł.

Źródło: ZUT