Fotowoltaika na dopingu?

Komisja Europejska wszczyna dwa szczegółowe dochodzenia na podstawie rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych w sektorze fotowoltaiki słonecznej.

Unia Europejska standaryzuje zielone obligacje

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające standard europejskich zielonych obligacji. Zawiera ono ujednolicone wymogi, po spełnieniu których emitenci zrównoważonych środowiskowo obligacji […]