Cele DPD w zakresie redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez SBTi

Czas1 min

DPDgroup to pierwsza globalna firma kurierska, której krótko- i długoterminowe cele redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęcie deklaracji potwierdza dążenia GeoPost do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami GeoPost/DPDgroup podejmie działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. i zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomem bazowym z roku 2020. Tym samym GeoPost osiągnie o 10 lat wcześniej cele wyznaczone przez Porozumienie Paryskie.

-Zatwierdzenie planu osiągnięcia zerowej emisji netto GeoPost/ DPDgroup jest wyrazem uznania dla wysiłków, które podejmujemy na drodze do zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, że budujemy firmę kurierską o zerowej emisji netto, troszcząc się o dobro naszej planety, społeczności i klientów – komentuje Yves Delmas, CEO GeoPost/DPDgroup.

Aby osiągnąć cel zerowej emisji netto do 2040 roku, firma skoncentruje się na m.in. elektryfikacji floty doręczeń pierwszej i ostatniej mili dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych rozwiązań transportowych (e-flota, rowery cargo i doręczenia piesze do 85% w 2030 roku i 100% w 2035 roku), dywersyfikacji floty LNH pod kątem alternatywnych technologii napędowych (ciężarówki napędzane biogazem, biopaliwem, elektryczne i wodorowe), a także przesunięciu większej liczby przesyłek do transportu kolejowego, przejściu na energię odnawialną w zasilaniu oddziałów i biur oraz większej wydajności energetycznej obiektów (70% wykorzystywanej energii ma w 2030 r. pochodzić ze źródeł odnawialnych; 100% w 2035 roku), elektryfikacji floty pojazdów firmowych.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2 zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych.

Źródło: DPD, Zdjęcie: DPD Polska

Zostaw komentarz