Polski naukowiec opracował „cementowy kisiel”

„Kompleksowe badania struktury lekkich kompozytów cementowych o wysokiej porowatości – beton żelowy” to projekt dr. inż. Jarosława Aleksandra Strzałkowskiego z WBiIŚ ZUT, na który Naukowiec otrzyma ponad 365 tys. zł w ramach konkursu Sonata 19 Narodowego Centrum Nauki. Prace Badacza ruszą w ciągu dwóch miesięcy i potrwają 3 lata. 

Dr Strzałkowski przy tworzeniu swojej mieszkanki cementowej wykorzysta zjawisko podobne to sytuacji przy robieniu zwykłego kisielu. Powyżej temperatury żelowania (np. 60 stopni) zawiesina wody ze skrobią zamienia się w żel. Powstała w wyniku podgrzewania żelowa substancja stanowi szkielet, wokół którego wiąże spoiwo budowlane jakim jest cement. Po stwardnieniu cementu powstaje jednorodny materiał o wysokiej porowatości nadającej dobre właściwości termoizolacyjne.  

Po wstępnych testach Badacz chce dowieźć, że w ten sposób, możliwe jest uzyskanie materiałów o stosunkowo wysokiej wytrzymałości na ściskanie, przy równoczesnym utrzymaniu bardzo dobrej izolacyjności termicznej. 

Projekt ten znacząco poszerzy wiedzę w zakresie lekkich kompozytów cementowych w inżynierii lądowej. Głównym zastosowaniem materiału dr. Strzałkowskiego będą ściany budynków (bloczki, cegły i inne elementy prefabrykowane). 

Źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie