Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych oficjalnie otwarte

Czas2 min

Nowoczesna infrastruktura z centrum obliczeniowym i szeregiem specjalistycznych laboratoriów powstała na terenie Politechniki Warszawskiej w Warszawie oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

Uroczyste otwarcie laboratoriów, które odbyło się 21 czerwca 2023 roku, jest zwieńczeniem projektu, rozpoczętego w grudniu 2018 roku i wykonywanego przez Wydział Geodezji i Kartografii PW wraz z konsorcjantami (OPEGIEKA, Intergraph/Hexagon, CloudFerro) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 18 mln zł.

Otwarcie było podzielone na dwie części – w Warszawie i Józefosławiu.

Podczas spotkania w Warszawie projekt został oficjalnie zaprezentowany i podsumowany. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) Mariusz Frankowski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Bartłomiej Balcerzyk.

Dyrektor MJWP Mariusz Frankowski oraz Bartłomiej Balcerzyk z Komisji Europejskiej podkreślali, że pieniądze przekazane na utworzenie Centrum zostały bardzo dobrze wydane. Pokazują to chociażby projekty naukowe, realizowane już w okresie testowym, trwającym od 2022 roku, m.in. związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w budownictwie, doskonaleniem metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z UAV czy badaniami w zakresie terratransformacji Marsa.

W drugiej części otwarcia, już Józefosławiu, uczestniczyli m.in. Prorektor PW ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz wraz z zastępcami – Hanną Kułakowską-Michalak i Robertem Widzem oraz przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na czele z Anną Grędą. Wizyta w Józefosławiu była okazją, żeby obejrzeć nowe laboratoria, a nawet przetestować niektóre dostępne urządzenia.

Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (w skrócie CENAGIS) to infrastruktura do celów badawczych składająca się z dwóch głównych części: informatycznej i stacjonarnych laboratoriów.

Bazę informatyczną tworzy centrum obliczeniowe (infrastruktura chmurowa) przeznaczone głównie do przetwarzania informacji o terenie. Ta część ma dwie lokalizacje: Gmach Główny PW (klaster MERCATOR) oraz ośrodek w Józefosławiu (klaster ROMER).

Laboratoria stacjonarne mieszczą się w Józefosławiu. Dostępne są tam laboratorium testowania skanerów laserowych i kamer cyfrowych, laboratoria testowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych (w tym laboratorium VR/AR), laboratoria analiz GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i laboratorium grawimetryczne (do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości).

W Józefosławiu znajduje się również infrastruktura związana z permanentnymi obserwacjami satelitarnymi GNSS (stacja pomiarowa włączona w międzynarodowe programy badawcze).

– Infrastruktura CENAGIS powstała, aby wspierać proces poszerzenia zakresu, jakości i efektywności badań z zakresu geoinformacji i inżynierii geoprzestrzennej w Polsce, a także ułatwiać komercjalizację badań (poprzez utrzymywanie bliskich relacji z przedsiębiorcami od etapu tworzenia Centrum po jego użytkowanie) – mówi dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, kierownik projektu CENAGIS.

Infrastruktura ma również umożliwić rozwój i testowanie nowych produktów przez firmy oraz ułatwiać wzajemne kontakty pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami.

– Celem jest też opracowywanie we współpracy nauka – przemysł rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane przez różne instytucje publiczne, stąd już zawarto szereg istotnych porozumień, np. z Głównym Urzędem Miar, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Polską Agencją Kosmiczną, Ministerstwem Rozwoju i Technologii – wylicza prof. Gotlib. – CENAGIS staje się również jednym z kilkudziesięciu na świecie centrów testowych NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

W realizację projektu zaangażowanych było kilkadziesiąt osób z Politechniki Warszawskiej oraz z firm tworzących konsorcjum. Główne prace informatyczne wykonała firma OPEGIEKA we współpracy z zespołem z Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Centrum Informatyzacji PW. Prace remontowo-budowlane koordynowane były przez zespół Kanclerza PW.

Źródło: Politechnika Warszawska