Ciechanów ze znacznymi efektami oszczędzania energii

Czas1 min

Do 31 marca samorządy były zobowiązane do podania informacji na temat realizacji obowiązku zmniejszenia zużycia energii. W Ciechanowie we wszystkich obiektach, gdzie wprowadzono racjonalizację zużycia prądu spadło ono o więcej niż wymagane ustawą poziomy – od 10 do nawet 69% – informuje Urząd Miasta Ciechanów.

Jak czytamy, miasto wdrożyło i wdraża szereg rozwiązań, których celem jest obniżenie zużycia energii, by zminimalizować negatywny wpływ wysokich cen prądu na budżet. Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. w życie weszła ustawa, która nakazuje samorządom, by w swoich budynkach zmniejszyły zużycie energii o 10%. Punktem odniesienia dla redukcji jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Dziś (31 marca) należy złożyć pierwsze raporty z realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ciechanów podkreśla w komunikacie, że wypada bardzo dobrze. Największe oszczędności wśród obiektów miejskich poczyniła mieszcząca się w Krzywej Hali Miejska Biblioteka Publiczna. Tam zużycie prądu spadło o 69%. W budynkach Urzędu Miasta zmniejszyło się o 14,24%. Osiągnięto to dzięki wymianie źródeł światła na LEDy i racjonalnym używaniu sprzętów elektronicznych, jak drukarki, ładowarki do telefonów, czajniki itp. Gaszono oświetlenie w pomieszczeniach i na korytarzach, w których nie przebywali pracownicy i interesanci. Zmieniono też godziny pracy osób sprzątających pomieszczenia, aby swoje zadania wykonywały w trakcie dnia, a nie po godzinach zamknięcia budynków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zużycie energii zmniejszyło się o prawie 20%, w Centrum Usług Wspólnych o 12,5%, w Środowiskowym Domu Samopomocy o 10,4%, a w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio o 10%. Zgodnie z ustawą, obowiązkiem ograniczenia zużycia energii nie są objęte szkoły czy przedszkola.

Od stycznia 2023 roku ceny energii elektrycznej dla samorządów wzrosły o kilkaset procent. Ciechanów wprowadził w związku z tym szereg kolejnych rozwiązań, które mają na celu obniżenie obciążeń finansowych dla miasta. To m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, które w energię zasilają Halę Targową „Bloki”, dwie hale MOSiR, budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Pojawiły się reduktory mocy w szafach oświetlenia ulicznego. Wymieniane są też sodowe lampy na oświetlenie typu LED. Ograniczono czas oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów/Grafika: UM Ciechanów

Zostaw komentarz