Coraz więcej firm ze wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji

Czas2 min

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utrzymuje pozycję lidera wśród stref ekonomicznych. W pierwszym półroczu wydała 30 decyzji o wsparciu, a zadeklarowane nakłady inwestycyjne przedsiębiorców przekroczyły 480 mln zł. W ramach nowych projektów powstanie 108 nowych miejsc pracy.

Do grona inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji dołączyła między innymi firma D&H Engineering Poland sp. z o. o., należąca do międzynarodowej grupy D&H. Przedsiębiorstwo rozpoczęło inwestycję o wartości ponad 17 mln zł w rozbudowę fabryki zlokalizowanej w Gdańsku. Spółka specjalizuje się w obróbce metali na maszynach CNC i planuje powiększenie, wyposażenie oraz zmodernizowanie zakładu, wprowadzając kolejne innowacyjne i zautomatyzowane technologie oraz procesy obróbcze. Ta inicjatywa przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla inżynierów z obszaru automatyki i robotyki.

Z kolei Centrum Zaopatrzenia Energetyki – PAS oferujące nowoczesne rozwiązania do budowy słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz linie SN, zainwestuje 2,7 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu w Czarnowie, gmina Zławieś Wielka. W ramach projektu firma wybuduje nową halę produkcyjną i wyposaży ją w suwnice i maszyny.

Decyzję o wsparciu otrzymało także przedsiębiorstwo Hanplast sp. z o. o., zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Firma zrealizuje projekt ekologiczny, polegający w głównej mierze na modernizacji parku przemysłowego w Bydgoszczy, inwestycji w technologie oraz innowacyjne rozwiązania w procesie przetwarzania tworzywa nienaturalnego oraz jego recyklingu.

W ramach całej Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 do końca czerwca 2023) wydano łącznie 2 168 decyzji o wsparciu, na 104,7 mld PLN deklarowanej wartości inwestycji oraz zadeklarowano utworzenie 44 118 nowych miejsc pracy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wyróżniana na arenie krajowej i międzynarodowej

PSSE znajduje się na pierwszym miejscu wśród stref ekonomicznych w kraju pod względem ilości wydanych decyzji o wsparciu, natomiast w rankingu fDi Global Free Zones, sklasyfikowana została na drugim miejscu w Europie i siódmym na świecie. W czerwcu Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Odznaczenie to przyznawane jest osobom, zasłużonym dla państwa lub obywateli, których czyny przekraczają zakres ich zwykłych obowiązków i przynoszą znaczną korzyść na rzecz gospodarki i rozwoju kraju.

W czerwcu br. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała także tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2022” w kategorii Średni Przedsiębiorca za wysokie standardy ładu korporacyjnego i wpływ na rozwój edukacji poprzez uruchomienie w regionie Centrów Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP).

CPRP to miejsca stanowiące wsparcie dla przemysłu 4.0, w których  uczniowie mają możliwość zdobyć praktyczne umiejętności obsługi robotów przemysłowych i zapoznać się z nowoczesnymi technologiami. W placówkach realizowane są lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w czasie których uczestniczą oni w warsztatach z programowania robotów i samodzielnie nimi sterują. Projekt mający na celu kształcenie kadr dla przemysłu w wyspecjalizowanych ośrodkach, był jednym z pierwszych w Polsce.

Źródło: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna