CSRD wśród trendów, które zdefiniują cyfrowe miejsce pracy

Czas1 min

Konica Minolta, producent urządzeń do druku cyfrowego, zidentyfikował pięć kluczowych trendów, które szczególnie wpłyną na biznes i zdefiniują cyfrowe miejsce pracy w 2023 roku. W ocenie ekspertów jednym z nich będą bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące ochrony środowiska.

Unia Europejska zatwierdziła w listopadzie ub.r. dyrektywę w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Nakłada ona na firmy obowiązek corocznego raportowania na temat zarządzania, wpływu społecznego i środowiskowego oraz ryzyka związanego z ich działalnością.

Przedsiębiorstwa muszą przygotować się do CSRD, ponieważ od 2024 r. będzie ona stopniowo stosowana do różnych kategorii firm. Znacznie rozszerzy się także liczba spółek w Europie, które będą miały obowiązek raportowania – zamiast obecnych 11 700, raportować zgodnie z CSRD będzie musiało około 50 000 firm – wskazuje Konika.

Wraz z rosnącą presją na zrównoważony rozwój firm, wynikającą z konkretnych przepisów prawnych oraz oczekiwań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, sposób prowadzenia działalności przez wszystkie organizacje będzie podlegał ściślejszej kontroli – czytamy w komunikacie. .

– Ponieważ firmy i organizacje każdego typu starają się robić więcej za mniej, cyfrowe miejsce pracy stanie się w 2023 roku i kolejnych latach jeszcze ważniejsze. Presja na zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym wspieraniu pracy hybrydowej i zapewnieniu elastyczności miejsca pracy, będzie oznaczać większy nacisk na zaopatrzenie w sprzęt informatyczny i zwiększone wykorzystanie automatyzacji – mówi Michał Bojanowski, ITS Business Development Manager w Konica Minolta Business Solutions Polska.

Kolejne pozostałe trendy to rosnące znaczenie narzędzi do komunikacji i współpracy w czasach pracy hybrydowej, elastyczność pracy w zakresie godzin i miejsca pracy, IT-as-a-Service i Desktop-as-a-Service dla większej elastyczności w wymagających czasach oraz sztuczna inteligencja (AI)

Źródło: Konica Minolta, Grafika: ZielonyRozwoj.pl

Zostaw komentarz