Delegacja z Shandong Agriculture and Engineering University z wizytą na Politechnice Opolskiej

Czas1 min

Wizyta chińskiej delegacji na Politechnice Opolskiej ma związek z rozpoczęciem współpracy w zakresie kształcenia specjalistów inżynierii środowiska.

– Politechnika Opolska już dwa lata temu nawiązała współpracę z chińskim Shandong Agriculture and Engineering University. Niedawno obie uczelnie podpisały kolejną umowę, dotyczącą podwójnego dyplomowania na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na chińskiej uczelni – informuje dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.

Program finansowany jest przez chińskie ministerstwo edukacji. Przez najbliższe pięć semestrów (począwszy od kwietnia 2024) nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego będą prowadzić wybrane zajęcia dla studentów SDAEU w Chinach, po czym w 2026/27 grupa studentów zainteresowana uzyskaniem dyplomu Politechniki Opolskiej przyjedzie na ostatni rok studiów do Opola. Tym samym studenci po zrealizowaniu programu oraz spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących ukończenia studiów w obu instytucjach, uzyskają dyplom ukończenia studiów inżynierskich w Polsce oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia w Chinach.

Zgodnie z zapisami umowy, realizacja programu podwójnego dyplomowania ma służyć pomocy w zwalczaniu wyzwań, jakie dotyczą okręgu Beijing Tianjin Hebei oraz Pasa Gospodarczego Bohai. Jednocześnie w umowie o współpracy zapisano, że edukacja przyszłych specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska będzie służyć chińskiej strategii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele Shandong Agriculture and Engineering University, w tym rektor uczelni Jinjing Li, przyjechali zobaczyć bazę dydaktyczno – laboratoryjną naszej uczelni oraz akademiki, w których zamieszkają ich studenci.

– Nasi goście byli pod wrażeniem laboratoriów i profesjonalizmu naszych pracowników co tylko potwierdza, że nie mamy powodów do kompleksów. Zagraniczne ośrodki naukowe zwracają także uwagę na międzynarodową reputację politechniki, którą obrazują bardzo wysokie miejsca w światowych rankingach. Obecność politechniki w najważniejszym naukowym rankingu, czyli tzw. Liście Szanghajskiej budzi duże uznanie i nasi goście powtarzali, że współpraca z tak dobrą uczelnią jak Politechnika Opolska jest dla nich bardzo atrakcyjna – podkreśla prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Źródło: Politechnika Opolska