Dofinansowanie do projektów OZE – szansa na społeczności energetycznych

Czas1 min

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zatwierdziło regulamin selekcji projektów inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Budżet do rozdysponowania wynosi 187 mln złotych. Ta inicjatywa stanowi kluczowy krok w kierunku propagowania energii odnawialnej i wzmacniania sektora energetycznego oraz prowadzi do zrównoważonej przyszłości energetycznej kraju. Celem działania jest wyłonienie 139 projektów spośród klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które przyczynią się do rozwijania inwestycji w OZE.

Inicjatywa stanowi początkową fazę szerszego projektu Inwestycji w instalacje OZE, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita pula funduszy na to przedsięwzięcie wynosi 435 mln złotych. Kolejnym etapem projektu będzie selekcja 10 zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają wsparcie na demonstracyjne instalacje OZE.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 września br. Rekrutacja prowadzona będzie aż do osiągnięcia określonej liczby projektów. Możliwość aplikowania obejmuje klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które nie podlegają wyłączeniu z przyczyn szerzej opisanych w dokumentacji, z którą można zapoznać się tutaj.

Klastry energii i JST mogą realizować projekty dwuetapowo. W pierwszej fazie wybrane projekty koncentrować się będą na tworzeniu ogólnej koncepcji rozwoju. Drugi etap będzie polegał na stworzeniu kompleksowej dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej wybranych projektów.

Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:

  • Dla klastrów energii – 1 550 tys. zł
  • Dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł
  • JST – 1 400 tys. zł

Najwyższy poziom dofinansowania wynosi do 95% wartości projektów.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie poprzez platformę elektroniczną dostępną pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz całego programu, dostępne są na stronie www.spolecznoscienergetyczne.gov.pl

Źródło: pomorskie.eu