EBI przeznaczył 5,45 mld euro na inwestycje w Polsce

Czas4 min

Łączne finansowanie EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) w Polsce w 2022 roku wyniosło 5,45 mld euro – informuje grupa. Dynamicznie wzrósł udział zielonych projektów w wolumenie Banku – z 42% w 2021 r. do 49% w 2022 r. Grupa kontynuowała wsparcie w czterech priorytetowych obszarach: zrównoważony rozwój miast i regionów, zrównoważoną transformację sektora energetycznego, rozwój cyfryzacji, innowacji i kapitału ludzkiego oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i firm o średniej kapitalizacji.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała, że 2022 rok postawił przed nami zupełnie nowe wyzwania. Gospodarki UE musiały zmierzyć się ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę, kryzysem energetycznym, inflacją i wciąż odczuwalnym wpływem pandemii.

– EBI zareagował natychmiast uruchamiając finansowanie dla Ukrainy i wsparcie dla krajów UE przyjmujących uchodźców – Polsce, która dała schronienie największej liczbie uchodźców, przyznano ponad 2 mld EUR z Pakietu Solidarnościowego. Pomimo bardzo utrudnionych warunków EBI podtrzymał swoje wsparcie dla transformacji energetycznej, włączając się tym samym w inicjatywę Komisji Europejskiej ukierunkowaną na uniezależnienie od rosyjskich paliw kopalnych nazwaną RepowerEU – powiedziała Czerwińska.

 – Europejski Bank Inwestycyjny, jako finansowe ramię UE, doskonale rozumie i wypełnia swoją misję. Jego zaangażowanie w krajach szczególnie korzystających z europejskiej polityki spójności , w tym w Polsce, przyczynia się  do szybszego wyrównywania szans pomiędzy regionami i krajami Unii, a także pozytywnie wpływa na konkurencyjność gospodarek regionu. Dziękuję Pani profesor Teresie Czerwińskiej, Wiceprezes EBI, za zaangażowanie Banku we wspieraniu Ukrainy od początku wojny. Jestem pewna, że Bank spełni swoją rolę także w okresie odbudowy i modernizacji tego kraju, mam nadzieję, przyszłego członka UE – powiedziała Minister Finansów, Magdalena Rzeczkowska.

Zrównoważony rozwój miast i regionów

Finansowanie w kwocie 3,19 mld EUR wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów. Miasta takie jak: Opole, Zielona Góra, Bielsko Biała, Wrocław, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Rybnik i Rzeszów, dzięki funduszom z Grupy EBI mogły inwestować i rozwijać zieloną transformację infrastruktury miejskiej. W Warszawie i Poznaniu rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających bardziej ekologiczną i oszczędną gospodarkę wodną – łączna kwota finansowania wyniosła 298 mln EUR.

Znaczącą część środków przeznaczono na zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Miasto Kraków podpisało z Bankiem umowę w formule PPP na kwotę 180 mln PLN. Projekt będzie pierwszym przedsięwzięciem w sektorze transportu miejskiego w Polsce realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i może być traktowany jako projekt pionierski dla innych samorządów. Europejski Bank Inwestycyjny wzmocnił współpracę ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – finansowanie w kwocie 600 mln EUR zostanie przeznaczone na rozwój i modernizację sieci dróg kolejowych w Polsce. Lepiej rozwinięta sieć kolejowa oraz nowoczesny tabor od lat przyczyniają się do popularyzacji podróży koleją i skłaniają Polaków do zmiany transportu samochodowego na kolej, zwłaszcza przy podróżach dalekobieżnych.

W latach 2018-2022 Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego kontynuowała inwestycje w tym obszarze i przeznaczyła na rozwój polskich miast i regionów 11,82 mld EUR.

Polska największym beneficjentem Pakietu Solidarnościowego

Pakiet solidarnościowy EBI to wsparcie realizowane w ramach polityki spójności. Europejski Bank Inwestycyjny przekazał pomoc przede wszystkim krajom członkowskim UE, które zmagają się z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie. EBI zatwierdził pakiet w maju 2022 r, jego wysokość to 4 mld EUR, z czego ponad 2 mld EUR zostały przyznane Polsce. Dzięki podpisanym przez EBI oraz BGK umowom Polska otrzymała już dwie transze o łącznej wysokości 1,2 mld EUR. Fundusze te pozwolą miastom i regionam przyjmującym ukraińskich uchodźców na rozwój kluczowej infrastruktury i dopasowanie jej do nowych potrzeb.

Kontynuacja wsparcia transformacji sektora energetycznego

Europejski Bank Inwestycyjny i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisali umowę na finansowanie w kwocie 2 mld PLN, które zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury sieci do dystrybucji energii elektrycznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie, co pozwoli przystosować sieć dystrybucyjną PGE do podłączania nowopowstających odnawialnych źródeł energii. Jest to już kolejna umowa z polską spółką energetyczną, łącznie w 2022 r. Grupa EBI przeznaczyła na transformację sektora energetycznego w Polsce 996 mln EUR a w latach 2018-2022 suma wsparcia wyniosła 3,25 mld EUR.

Finansowanie cyfryzacji, innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego

W 2022 r. EBI przeznaczył na wsparcie dla tego filaru 560 mln EUR, w tym 103 mln EUR umożliwiło P4, operatorowi sieci Play, rozbudowę oraz rozwój nowoczesnej i innowacyjnej infrastruktury. Inwestycja pomoże niwelować nierówności w dostępie do ultraszybkich usług szerokopasmowego internetu. W latach 2018-2022 wsparcie Grupy EBI w rozwój cyfryzacji i innowacji wyniosło 4,65 mld EUR.

Małe i średnie firmy i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji są kluczowym ogniwem polskiej gospodarki

W 2022 r. finansowanie Grupy EBI dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji wyniosło 695 mln euro. Pozwoliło to na wsparcie 69 192 firm i utrzymanie 650 888 miejsc pracy.

Umowy podpisane z Bankiem Pekao, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska, BNP Paribas oraz Societe General umożliwiły polskim przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza finansowania, które umożliwi inwestycje w rozwiązania energooszczędne, cyfryzację, innowacje i rozwój kapitału ludzkiego.

W latach 2018-2022 finansowanie Grupy EBI dla przedsiębiorczości w Polsce wyniosło 7,03 mld EUR.

Źródło: EBI/Zdjęcie: Pexels

Zostaw komentarz