Elektrownia wiatrowa Piekło rozpoczęła produkcję energii

Czas1 min

Polska grupa Polenergia pomyślnie otworzyła swoją najnowszą farmę wiatrową na lądzie o nazwie Piekło. To już dwunasta elektrownia wiatrowa na lądzie zrealizowana w ramach Grupy Polenergia. Składająca się z sześciu turbin wiatrowych o łącznej mocy 13,2 MW farma wiatrowa Piekło ma wygenerować około 40 gigawatogodzin (GWh) energii elektrycznej rocznie. Ta ilość energii jest równoważna rocznemu zużyciu prądu przez około 20 000 gospodarstw domowych, co doskonale ilustruje potencjał odnawialnych źródeł energii do zaspokajania krajowych potrzeb energetycznych.

Położona w regionie Wielkopolskim w Polsce farma wiatrowa Piekło jest podzielona pomiędzy dwie sąsiednie gminy. Cztery turbiny są umieszczone na terenie gminy Kwilcz, podczas gdy dwie pozostałe znajdują się w gminie Międzychód. Utworzenie tej farmy wiatrowej znacząco wzmacnia portfel produkcji energii zielonej Grupy Polenergia, napędzając łączną moc odnawialnych źródeł energii do ponad 485 MW, obejmując zarówno instalacje wiatrowe, jak i fotowoltaiczne.

Dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergia S.A., podkreślił kontynuowane zaangażowanie firmy w rozwijanie zasobów energii odnawialnej. „Dodanie farmy wiatrowej Piekło zwiększa nie tylko moc wytwórczą grupy, ale także zwiększa naszą zdolność dostarczania czystej, zielonej energii naszym klientom. Ta najnowsza elektrownia wiatrowa ma potencjał zasilać nawet 20 000 gospodarstw domowych i stanowi kolejny krok na naszej drodze do gospodarki zeroemisyjnej,” stwierdził Dr Michalski.

Poszczególne turbiny wiatrowe na farmie wiatrowej Piekło to modele Vestas V110 o mocy 2,2 MW każda. Co istotne, pojedyncza turbina pracująca na pełnej mocy jest w stanie wygenerować wystarczającą ilość energii w zaledwie minutę, aby zasilić samochód elektryczny na 200 kilometrów zasięgu. Te turbiny wyposażone są w maszty umieszczone na wysokości 110 metrów nad poziomem gruntu, a łopatki wirnika sięgają tej samej wysokości, co skutkuje łączną wysokością turbiny wynoszącą 165 metrów.

Projekt farmy wiatrowej Piekło zwyciężył w aukcji przeprowadzonej w grudniu 2020 r.. Faza budowy, rozpoczęta w kwietniu 2022 r., została pomyślnie zakończona w sierpniu 2023 r., co zaowocowało uzyskaniem niezbędnej koncesji na produkcję energii elektrycznej. Planowane przyszłe projekty Polenergii obejmują utworzenie farmy wiatrowej Grabowo o mocy planowanej na 44 MW.

Vestas, wiodący producent turbin wiatrowych, odpowiada za dostarczenie turbin oraz świadczenie usług serwisowych przez okres 30 lat od uruchomienia farmy wiatrowej Piekło. Całokształt prac budowlanych, obejmujących instalację fundamentów pod turbiny wiatrowe, dostosowanie dróg do transportu ponadgabarytowego, modernizację dróg, budowę dróg serwisowych oraz prace montażowo-elektroenergetyczne, został przeprowadzony przez firmę ONDE S.A.

Wykonawcą nadzoru inżynierskiego podczas realizacji projektu był zespół firmy Bilfinger Tebodin, a nadzór ekologiczny sprawowali specjaliści z firmy BIOEKSPERT.