Energa Wytwarzanie i Northland Power będą wspólnie serwisować morskie farmy wiatrowe

Czas3 min

Dzięki zgodzie wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN oraz kanadyjska firma Northland Power mogą stworzyć w Polsce wspólne przedsiębiorstwo joint venture świadczące usługi serwisowania morskich farm wiatrowych. Nowa spółka prowadzić będzie działania w zakresie m.in. technicznego zarządzania infrastrukturą morskich farm wiatrowych, zarządzania aktywami komercyjnymi, kwestiami BHP oraz ochrony środowiska.

Energa Wytwarzanie i Northland Power połączą doświadczenie i kompetencje swoich zespołów, aby świadczyć wyspecjalizowane usługi dla sektora offshore wind. Energa Wytwarzanie dąży do wykorzystania dotychczasowej wiedzy i doświadczenia w eksploatacji lądowych farm wiatrowych w Polsce, aby w nadchodzących latach świadczyć nowe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Northland Power, jako jedna z najbardziej doświadczonych na świecie firm w sektorze offshore wind, wnosi do nowej spółki swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i utrzymaniu tego typu inwestycji na morzu.

– Energa Wytwarzanie jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce podmiotów działających w segmencie energetyki wiatrowej. Kompetencje i wiedza naszych pracowników w połączeniu z know-how Northland Power z zakresu serwisowania morskich farm wiatrowych stanowią doskonałe połączenie dla rozwijającego się sektora w Polsce – mówi Piotr Meler, Prezes Zarządu Energi Wytwarzania.

– Northland Power rozwija i eksploatuje aktywa wiatrowe w kilku krajach na całym świecie. Polska to dla nas strategiczny rynek, ze względu na planowany, bardzo dynamiczny rozwój projektów offshore wind w nadchodzących latach. Współpraca z Energą Wytwarzaniem ma dla nas duże znaczenie. To jeden z największych producentów zielonej energii w Polsce. Wierzymy, że obie strony bardzo skorzystają dzięki rozpoczętej współpracy – mówi David Povall, Wiceprezes ds. Energetyki Wiatrowej Offshore.

Bałtyk pełen potencjału

Morze Bałtyckie oferuje doskonałe warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, w tym korzystne warunki wietrzne, niskie zasolenie i stosunkowo płytkie wody. Potencjał wytwórczy farm wiatrowych na Bałtyku szacowany jest na ponad 30 GW, a jego wykorzystanie pozwoliłoby uczynić z morskiej energetyki wiatrowej jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej kraju, zapewniający bezpieczeństwo dostaw energii i wzmocnienie gospodarki poprzez budowę nowoczesnego łańcucha dostaw.

– Wykorzystanie doświadczenia z serwisu i utrzymania lądowych farm wiatrowych jest kluczowe przy rozwoju kompetencji serwisowania morskich farm wiatrowych. Biorąc pod uwagę łączny potencjał Grupy ORLEN w obszarze offshore wind, istotnym jest posiadanie w Grupie spółki o takich kompetencjach – mówi Sebastian Kowalczyk z Energi Wytwarzania, odpowiedzialny za rozwój obszaru operacji i utrzymania (O&M) morskich farm wiatrowych.

Pierwszą morską farmą wiatrową w Polsce będzie Baltic Power o mocy blisko 1,2 GW, która rozpocznie pracę w 2026 roku. To wspólny projekt ORLEN i Northland Power i największa inwestycja w odnawialne źródła energii w Europie Środkowo-Wschodniej. W październiku koncern podjął finalną decyzję inwestycyjną w sprawie budowy farmy. Baltic Power będzie w stanie wyprodukować czystą, dostępną energię, która może zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie na lądzie

Obecnie wśród aktywów Energi Wytwarzania znajduje się sześć lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej i centralnej Polsce, o łącznej mocy ok. 244 MW. Firma zarządza źródłami onshore od 15 lat, prowadząc konserwację poszczególnych elementów farm wiatrowych zapewniając efektywność techniczną i dostępność maszyn oraz urządzeń elektroenergetycznych, a także przeprowadzając inspekcje techniczne.

Morska energetyka wiatrowa to jeden z filarów strategii ORLEN2030. Grupa ORLEN do końca dekady będzie posiadać 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, w tym morskich farmach wiatrowych. Na początku października koncern oficjalnie otrzymał koncesje na pięć kolejnych lokalizacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Ich potencjał mocowy to ok. 5,2 GW, co pozwoliłoby produkować czystą energię w ilości wystarczającej, aby zasilić ok. 8 milionów gospodarstw domowych.

Źródło: offshorewindpoland.pl