Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce – ruszają nowe studia podyplomowe

Czas2 min

Politechnika Gdańska rozpoczęła nabór na studia podyplomowe Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce. To odpowiedź na zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie w związku z transformacją energetyczną. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia.

Transformacja energetyczna prowadząca do zeroemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię to poważne wyznanie nowoczesnej gospodarki. Jedną z kluczowych technologii w tej transformacji stanowi energetyka jądrowa. Polska, jako potencjalny inwestor w bloki jądrowe najnowszej generacji, potrzebuje kompetentnych kadr do oceny racjonalności projektów rozwojowych, realizacji inwestycji, a także posiadających umiejętności pozwalające na bezpieczną eksploatację elektrowni jądrowych.

Politechnika Gdańska, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, ogłasza nabór na studia podyplomowe Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce. Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za studia jest Centrum Energetyki Jądrowej PG.

Stacjonarnie i on-line

Studia (w formie niestacjonarnej) skierowane są przede wszystkim do osób, które wcześniej ukończyły studia wyższe na kierunkach technicznych (takich, jak np. elektrotechnika, energetyka, mechanika, fizyka, chemia).

Zajęcia będą realizowane od 15 kwietnia do 10 grudnia 2023 roku (z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec–wrzesień). Zaplanowano łącznie dziesięć spotkań, po pięć w semestrze letnim i zimowym. Będą one odbywać się w godz. 8.30-16.00, w soboty na terenie kampusu, a w niedziele planowane są w formie on-line.

Program studiów

Program studiów podzielono na dziesięć bloków tematycznych:

  • Prawne aspekty i rola energetyki jądrowej w transformacji energetycznej i utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego
  • Ocena opłacalności inwestycji i zarządzanie projektami w energetyce jądrowej
  • Aspekty środowiskowe i komunikacja społeczna. Ochrona radiologiczna i aspekty zdrowotne użytkowania energii jądrowej
  • Cieplne maszyny przepływowe w elektrowniach jądrowych
  • Klasyczne i niekonwencjonalne źródła energii w systemie elektroenergetycznym
  • Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych
  • Ekonomika budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych
  • Podstawy teorii reaktorów i technologie energetyki jądrowej
  • Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym
  • Podstawy teorii reaktorów i technologie energetyki jądrowej.

Program ten będzie realizowany przez kadrę dydaktyczną składającą się z doświadczonych pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG oraz specjalistów z zewnątrz, takich jak prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prezes Państwowej Agencji Atomistyki i prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Zasady i terminy rekrutacji

Nabór potrwa do 14 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem:  malgorzata.pasieczna@pg.edu.pl  (sekretariat Katedry Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki).

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zawarcie z Politechniką Gdańską umowy o zasadach pobierania opłat na studiach podyplomowych.

Łączna opłata za studia wynosi 6 850 zł za osobę.

Więcej informacji o studiach można uzyskać w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki pod nr tel. 58 347 20-98 (sekretariat) lub 601 81 81 41 (kierownik studiów).

Źródło i zdjęcie: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz