Engie chce zbudować biometanownię w Głogowie. Podpisano list intencyjny

Czas2 min

W przemysłowej części Głogowa ENGIE planuje wybudować nowoczesną instalację do produkcji biometanu. Inwestycja przyczyni się między innymi do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zwiększy ilość produkowanego w Polsce gazu.

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiciele Stron – Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, Jan Woźniak, dyrektor zarządzający ENGIE Polska, Arnaud Berthet, Chief Development Officer, Renewable Gases Europe ENGIE oraz Przemysław Bożek, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisali list intencyjny dotyczący inwestycji.

Realizacja strategicznych celów

Biogazownia, która do połowy 2026 roku powstanie w ramach inwestycji SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk) produkować będzie około 1500 m3/h biometanu. Przeznaczona będzie do przetwarzania odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym procesie fermentacji metanowej. Produktem końcowym będzie biogaz, który będzie spełniających standardy gazu wysokometanowego. Biometan, jeżeli lokalne warunki na to pozwolą, będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź skraplany do formy bioLNG i dostarczany do sektora transportowego.

– Planowana inwestycja wpisuje się w cele strategiczne Grupy ENGIE, które zakładają m.in rozwój ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie śladu węglowego. SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny. Wokół inwestycji będzie mógł się rozwijać lokalny biznes – wyjaśnia Jan Woźniak, dyrektor generalny ENGIE Polska.

Biometan z Głogowa

Realizacja projektu pozwoli także na rozwój gospodarczy miasta na wielu poziomach i będzie krokiem w kierunku osiągnięcia celu zamkniętej gospodarki odpadami. Przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Instalacja daje szansę regionowi na rozwój gospodarczy poprzez promowanie i utrzymywanie konkurencyjności lokalnych produktów spożywczych i ich eksportu dzięki ekologicznej produkcji i możliwości wykazania niskiego śladu węglowego.

– Stymulowanie rozwoju regionu w dobie dekarbonizacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Biogaz jest szansą dla miasta na zwiększenie udziału paliw alternatywnych w mikście energetycznym oraz na uzyskanie stabilnego źródła dostaw energii. Inwestycja wpisuje się w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Głogowa, w tym odporności regionu na zmiany cen i podaży gazu ziemnego. Zapewni także większą stabilność lokalnego rynku pracy na stanowiskach dobrze płatnych i perspektywicznych z pozycji rozwoju pracownika – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Korzyści dla regionu

Dodatkowym plusem z inwestycji jest produkt uboczny, który będzie powstawał w czasie produkcji, czyli ekologiczny nawóz w postaci pofermentu. Zawiera on wysokie właściwości nawozowe NPKS (wieloskładnikowe) rozłożone do form prostych. Są one łatwo przyswajalne przez rośliny, stosowane długookresowo odbudowują warstwę humusową w glebie. Ma to fundamentalne znaczenie dla produkcji rolnej, ponieważ ze względu na intensywną uprawę roli z użyciem nawozów mineralnych gleby w Europie stopniowo tracą warstwę aktywną biologicznie i ubożeją. Ilość nawozu, którą wyprodukuje instalacja ENGIE, będzie w stanie zaopatrzyć w ekologiczny nawóz ponad 1000 ha okolicznych ziem uprawnych. Projekt, wybudowany w najnowszej technologii i najwyższych standardach, będzie eliminować odory ze środowiska. Odchody zwierzęce pochodzące z lokalnych farm i firm zamiast trafiać bezpośrednio na okoliczne pola, zostaną odgazowane w instalacji w sposób kontrolowany.

Ponadto inwestycja ta będzie kluczowym ogniwem w budowaniu lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego. To długoterminowo może okazać się najważniejszą jej rolą ze względu na stale rosnącą ilość produkowanych odpadów. Nie będą one ani zalegać, ani zatruwać środowiska, ale będą przetworzone na zielone paliwo.

Impuls dla przedsiębiorców

Budowa biometanowni przez ENGIE na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapewni wzrost lokalnego zatrudnienia i pozwoli rozwijać się przedsiębiorstwom.

– Bez rozwoju nie ma przełomowych zmian, a wspierają je nowe technologie. Odważnie do nich podchodzimy, co udowadniamy również przy okazji współpracy ze spółką ENGIE. Nowoczesna instalacja do produkcji biometanu wspiera inwestycje w niskoemisyjną energię. Pozyskane ekologiczne paliwo nie tylko ogranicza emisję gazów, ale też wspiera dostęp do tańszej energii dla firm, na co najczęściej zwracają uwagę inwestorzy – tłumaczy Przemysław Bożek, prezes LSSE.

Źródło: Engie Polska