Engie kupuje kolejne elektrownie wiatrowe w Polsce

Czas2 min

ENGIE podpisała 5 października 2023 r. umowę na zakup dwóch farm wiatrowych o mocy 103 MW. Poprzez tę transakcję Grupa potwierdza swoje ambicje rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce.

ENGIE Zielona Energia sfinalizowała zakup dwóch farm wiatrowych od RP GLOBAL HOLDING POLAND S.L i MARGUERITE WIND POLSKA S.A.R.L. Zakończenie transakcji było możliwe po otrzymaniu pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dwie zakupione lądowe farmy wiatrowe to Kukinia w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie kołobrzeskim i Tychowo w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim.

Od ponad dekady ENGIE rozwija zieloną energetykę w Polsce. Dzięki akwizycji łączna moc produkcyjna Grupy w kraju zostaje powiększona do 336 MW, na co składa się 241 MW w lądowych elektrowniach wiatrowych i 95 MW w elektrowniach fotowoltaicznych. To pozycjonuje ENGIE jako jednego z głównych inwestorów w odnawialne źródła energii w Polsce. ENGIE intensyfikuje rozwój swojej działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce dzięki znaczącemu portfelowi projektów. Grupa jest także w trakcie budowy 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 33 MW.

– Konsekwentnie rozwijamy nasze działania związane z zieloną energią. Przeprowadzona transakcja zwiększa naszą bazę aktywów wiatrowych, co stanowi podstawę naszej strategii rozwoju. Mamy nadzieję, że najnowsze zmiany regulacji odnoszące się do odnawialnych źródeł energii pomogą w odblokowaniu inwestycji z sektora lądowej energetyki wiatrowej, bardzo konkurencyjnego i bezemisyjnego źródła energii – powiedział Piotr Rogóż, prezes zarządu ENGIE Zielona Energia.

– Naszym celem w ENGIE jest aktywny rozwój transformacji energetycznej. Wspieramy kraje, w których działamy na tej drodze. W latach 2023-2025 planujemy zainwestować ponad 13 miliardów euro w rozwój energetyki odnawialnej, z czego połowę w Europie – stwierdził Sergio VAL, dyrektor zarządzający ENGIE Renewables Europe.

W skali globalnej ENGIE posiada zainstalowaną moc odnawialną wynoszącą 15,6 GW w Europie i ponad 38 GW na całym świecie.

Grupa zamierza zwiększać swoją globalną moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii średnio o dodatkowe 4 GW rocznie do 2025 r. i o 6 GW rocznie od 2026 r., aby osiągnąć 50 GW mocy zainstalowanej OZE w 2025 r. i 80 GW w 2030 r.

Lądowe aktywa wiatrowe ENGIE w Polsce – moc 241 MW

Jarogniew-Mołtowo

moc 20,5 MW – 10 elektrowni wiatrowych Senvion MM92 o mocy 2.05 MW każda

lokalizacja – gminy Gościno i Karlino, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie

Wartkowo

moc 30,75 MW – 15 elektrowni wiatrowych Senvion MM92 o mocy 2,05 MW każda

lokalizacja – gminy Gościno i Karlino, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie

Pągów

moc 51 MW – 17 elektrowni wiatrowych Vestas V112 o mocy 3 MW każda

lokalizacja – gmina Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie

Dąbrowice

moc 35,75 MW – 13 elektrowni wiatrowych GE 2.75-120 110m o mocy 2,75 MW każda

lokalizacja – gminy Dąbrowice i Lubień Kujawski, powiat kutnowski, województwo łódzkie

Kukinia

moc 52,9 MW – 23 elektrownie ENERCON E82 E20 o maksymalnej mocy 2,3 MW

lokalizacja – gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie

Tychowo

moc: 50 MW – 20 elektrowni NORDEX N90 o mocy 2,5 MW każda

lokalizacja – gmina Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie

Źródło: Engie Polska