Europa chce stać się centrum produkcji zielonych technologii

Czas2 min

16 marca br. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący regulacji UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie w celu zwiększenia skali produkcji zielonych technologii w UE i zapewnienia, aby UE była dobrze przygotowana do przejścia na bezemisyjną energię. Celem KE jest wzmocnienie odporności i konkurencyjności lokalnego przemysłu.

Propozycja regulacji ma stworzyć lepsze warunki do rozwoju neutralnych emisyjnie projektów w Europie i przyciągnąć inwestycje, tak aby do 2030 r. osiągnąć produkcję zapewniającą co najmniej 40 proc. potrzeb Unii w zakresie wdrażania technologii.

-Potrzebujemy otoczenia regulacyjnego, które umożliwi nam przyspieszenie przejścia na czystą energię. Taki właśnie jest cel aktu UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. Stworzy on najlepsze warunki dla tych sektorów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.: technologii takich jak turbiny wiatrowe, pompy ciepła, panele słoneczne, wodór odnawialny oraz składowanie CO2. Popyt na nie rośnie w Europie i na świecie – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Projekt przepisów dotyczy technologii, które w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia emisyjności. Należą do nich: fotowoltaika i kolektroy słoneczne, onshore i offshore wind, baterie i instalacje magazynowe, pompy ciepła i energia geotermalna, elektrolizery i ogniwa paliwowe, biogaz/biometan, wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla oraz technologie sieciowe, zrównoważone paliwa alternatywne, zaawansowane technologie wytwarzania energii z procesów jądrowych z minimalnymi odpadami z cyklu paliwowego, małe reaktory modułowe. 

Filary

Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie opiera się na następujących filarach.

  • Określenie warunków podstawowych: akt poprawi warunki inwestowania w technologie neutralne emisyjnie poprzez poprawę informacji, zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z realizacją projektów oraz uproszczenie procesów wydawania pozwoleń. Ponadto w akcie proponuje się nadanie priorytetu strategicznym projektom neutralnym emisyjnie. Projekty te będą mogły korzystać z krótszych terminów wydawania zezwoleń i usprawnionych procedur.
  • Przyspieszenie rozwoju wychwytywania CO2: w akcie określono cel UE polegający na osiągnięciu do 2030 r. rocznej mocy zatłaczania 50 mln ton do strategicznych składowisk CO2 w UE, przy proporcjonalnym wkładzie ze strony unijnych producentów ropy naftowej i gazu.
  • Ułatwienie dostępu do rynków: aby zwiększyć dywersyfikację dostaw technologii neutralnej emisyjnie, akt nakłada na organy publiczne obowiązek uwzględnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i odporności w odniesieniu do technologii neutralnych emisyjnie w zamówieniach publicznych lub aukcjach.
  • Podnoszenie umiejętności: akt wprowadza nowe środki mające na celu zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej wspierającej produkcję technologii neutralnych emisyjnie w UE, w tym utworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie, przy wsparciu i nadzorze ze strony Platformy Europy Neutralnej Emisyjnie. Przyczynią się one do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w tych kluczowych sektorach.
  • Wspieranie innowacji: akt ten umożliwia państwom członkowskim tworzenie piaskownic regulacyjnych w celu testowania innowacyjnych technologii neutralnych emisyjnie i stymulowania innowacji w elastycznych warunkach regulacyjnych.
  • Platforma Europy Neutralnej Emisyjnie będzie wspierać Komisję i państwa członkowskie w koordynowaniu działań i wymianie informacji, w tym dotyczących partnerstw przemysłowych na rzecz neutralności emisyjnej.

Źródło: Komisja Europejska/Grafika: ZielonyRozwój.pl

Zostaw komentarz