Europejski program akceleracyjny wspierający transformację MŚP

Finansowany z Horyzontu Europa projekt SURE 5.0 uruchomił program akceleracyjny adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw, mający na celu wsparcie transformacji procesów produkcyjnych, by stały się bardziej zrównoważone, odporne i skoncentrowane na człowieku. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 28 lutego 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. euro.

Wsparcie będzie świadczone w dwóch etapach w formie zróżnicowanych usług oraz finansowania, dostosowanych do konkretnych potrzeby technologicznych, biznesowych i kadrowych klienta.

Zaproszone są MŚP działające w łańcuchach wartości związanych z mobilnością, transportem i motoryzacją, przemysłem lotniczym i obronnym oraz produkcją elektroniki, które:

muszą zaadoptować nowe, zaawansowane technologie lub usługi, aby uczynić swoje procesy produkcyjne bardziej zrównoważonymi, skoncentrowanymi na człowieku i odpornymi, są zarejestrowane i prowadzą działalność w krajach Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Odwiedź stronę internetową projektu SURE 5.0, by uzyskać więcej informacji oraz dokonać zgłoszenia do programu akceleracyjnego.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE