Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej | Patronat

9 października, 2023 - 10 października, 2023

W imieniu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej zapraszamy do udziału w KONGRESIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (KREO23), który stanowi pierwszą edycję wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

Swoistym wyróżnikiem kongresu jest fakt, że nie ogranicza się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pozwolą one pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz trzy panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego. Wstępny program kongresu przedstawia się następująco:

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE

 

 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?
 • Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Inwestycje w OZE wobec zapisów prawnych
 • Alternatywy dla rosyjskich surowców
 • Energetyka wiatrowa w Polsce – lądowa i morska
 • Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)
 • Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce
 • Odpadowa biomasa jako źródło energii
 • Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym
 • Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne
 • Elektromobilność w Polsce i na świecie
 • Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego

 

PANEL IQ&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką?

 

 • Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?
 • Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?
 • Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce?
 • Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?
 • Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

 

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

 

 • Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
 • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,
 • Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?
 • Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

 

PANEL IIIZielona energia – inwestycje i produkcja

 

 • Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii
 • Zielony wodór i paliwa alternatywne jako rozwiązanie problemu wysokich kosztów przedsiębiorstw
 • Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu
 • Usługi systemowe bilansujące systemy elektroenergetyczne

 

Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023. Po Kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej – Toruń /freo.org.pl/

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień na pod linkiem: https://freo.org.pl/formularz-zapisu-kreo/?fbclid=IwAR2GKTsdyS_T4b39aywwlrrDX23ho8jfHEPf5Aw3iFZiudqri1BKtlyfWKY

 

Szczegóły

Początek:
9 października, 2023
Koniec:
10 października, 2023
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, , ,
Witryna internetowa:
https://freo.org.pl/kongres-rozwoju-energetyki-odnawialnej/

Organizator

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej