Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej | Patronat

9 października - 10 października

W imieniu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej zapraszamy do udziału w KONGRESIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (KREO23), który stanowi pierwszą edycję wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

Swoistym wyróżnikiem kongresu jest fakt, że organizatorzy nie ograniczają się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniają także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R.

Współorganizatorem konferencji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pozwolą one pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej.

Skład Komitetu Naukowego KREO23

dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK Toruń
dr Bartosz Igliński, UMK w Toruniu
dr hab. Bogusław Przywora, FREO Toruń
dr inż. Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie
dr hab inż.  Tomasz Śliwa Prof. Nzw, AGH Kraków
dr hab. Agnieszka Pilarska, FREO Toruń
dr Sławomir Gromadzki, FREO Toruń
dr Grzegorz Koziński, FREO Toruń
dr Paweł Machalski, FREO Toruń
dr Michał Piątek FREO Toruń

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz trzy panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego. Wstępny program kongresu przedstawia się następująco:

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE

 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?
 • Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Proces inwestycyjny dla instalacji OZE w świetle aktualnych wyzwań prawnych
 • Finansowanie inwestycji OZE
 • Alternatywy dla rosyjskich surowców
 • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na lądzie i na Bałtyku)
 • Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)
 • Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce
 • Odpadowa biomasa jako źródło energii
 • Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym
 • Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne
 • Elektromobilność w Polsce i na świecie
 • Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego

 

PANEL IQ&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką?

 

 • Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?
 • Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?
 • Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce?
 • Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?
 • Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

 

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

 

 • Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
 • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,
 • Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?
 • Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

 

PANEL IIIZielona energia dla przedsiębiorstw

 

 • Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii
 • Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle sposobem na obniżenie cen energii przedsiębiorstw
 • Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu
 • Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego

 

Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023

Po Kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej – Toruń /freo.org.pl/

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień na e-mail: kreo@freo.org.pl

Szczegóły

Początek:
9 października
Koniec:
10 października
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, ,
Witryna internetowa:
https://freo.org.pl/kongres-rozwoju-energetyki-odnawialnej/

Organizator

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej