Famur zmienia się w Grenevia. Spółka prezentuje strategię zrównoważonego rozwoju

Czas4 min

Famur jest wiodącym dostawcą wozów wiercących, wiertnic, spągoładowarek i ładowarek wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Spółka po zmianie nazwy na Grenevia będzie integrowała i rozwijała działalność czterech segmentów biznesowych. Grupa chce się transformować oraz wspierać budowę zrównoważonej gospodarki.


Nowa spółka Grenevia będzie działała na bazie nowej struktury biznesowej. Będą to cztery niezależne segmenty prowadzące działalność w oparciu o: wielkoskalową fotowoltaikę – Projekt-Solartechnik, systemy bateryjne – IMPACT Clean Power Technology, rozwiązania dla sektora dystrybucji energii – Elgór+Hansen oraz produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej – FAMUR.

Nowa struktura oraz nazwa to efekt przyspieszenia realizacji zielonej transformacji Grupy. Celem długoterminowym Grenevii jest wsparcie budowy niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki. Grupa ogłosiła również Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030. W horyzoncie do roku 2030 Grenevia zredukuje w ramach aktualnej działalności emisję gazów cieplarnianych o 40% i jednocześnie uniknie emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 – w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych. Do końca 2024 r. Spółka zamierza także osiągnąć ok. 70% przychodów z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego oraz zmienić swój mix energetyczny, który w ok. 35% będzie oparty o OZE.

Na podstawie ogłoszonych w 2021 roku nowych kierunków strategicznych Grupa Famur konsekwentnie dywersyfikowała swoją działalność biznesową, przekształcając się w holding inwestujący w zieloną transformację. Pierwszym krokiem było wejście w 2021 roku w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B. W 2022 roku zaangażowała się z kolei w obszar energetyki wiatrowej, opierając się o wieloletnie doświadczenie i kompetencje w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu. W tym samym roku Grupa zainwestowała także w kolejny perspektywiczny obszar OZE – systemy bateryjne, elektromobilność i magazyny energii. 

Rok 2022 to również dywersyfikacja biznesowa Elgór+Hansen. Spółka weszła w obszar rozwiązań dla sektora dystrybucji energii, budując m.in. stacje transformatorowe dla OZE. W ten sposób powstał wieloobszarowy holding, którego rozwój wymagał zdefiniowania nowych ram organizacyjnych.

Nowa struktura i nazwa holdingu to otwarcie kolejnego etapu naszej historii, w który wkraczamy z jasną wizją, kim chcemy być i jak zamierzamy osiągać stawiane sobie cele. W tej klarownej strukturze chcemy skoncentrować się na budowie wartości poszczególnych segmentów i tym samym aktywnie wspierać budowę niskoemisyjnej gospodarki. Nazwa z kolei wprost nawiązuje do zielonej (Grene) drogi (via), jaką idziemy jako firma w związku z nowym kierunkiem ogłoszonym w maju 2021 r.– mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Mamy świadomość odpowiedzialności organizacji w wymiarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym oraz obecnej sytuacji makroekonomicznej, tym samym ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest wyrazem naszych ambicji oraz deklaracją aktywnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pozostają spójne ze strategią biznesową naszej Grupy – dodaje.

Grenevia ma ambicje być atrakcyjną dla inwestorów giełdowych platformą do lokowania swoich środków w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji. Grupa będzie jednocześnie kontynuować pozyskiwanie zielonego finansowania korzystając z optymalnych, dostępnych na rynku rozwiązań.

Grenevia będzie przykładała szczególną wagę do realizacji dalszej transformacji równomiernie uwzględniającej aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Działając w oparciu o zasady zrównoważonego inwestowania będzie wspierać spółki portfelowe w zakresie finansowym, organizacyjnym, a także w realizacji kolejnych transakcji M&A.  Przykładem tego może być chociażby pozyskanie i uruchomienie finansowania typu project finance na budowę farm fotowoltaicznych dla spółki Projekt-Solartechnik.

TDJ będąc stabilnym i długoterminowym inwestorem Grupy FAMUR przez lata skutecznie wspierał ją w osiągnięciu pozycji lidera na rynku maszyn górniczych. Przyszedł czas na nowe cele. Od dwóch lat wspieramy spółkę w procesie jej zielonej transformacji. Dzisiaj jest symboliczny dzień, w którym nadajemy tej nowej, zielonej drodze imię – Grenevia. Chcemy, aby Spółka stała się wzorowym przykładem zaplanowanej i wdrożonej transformacji, gdzie z szacunkiem i troską o istniejących klientów, koncentrujemy się na budowie zupełnie nowego biznesu, z korzyścią dla środowiska, pracowników i akcjonariuszy – komentuje Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030

Realizacja Strategii Zrównoważonego rozwoju ma mieć wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia.

Jej podstawowe cele to m.in:

  1. Uniknięcie emisji do roku 2030 nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (w Zakresach 1 i 2) o 40% do 2030 roku, w stosunku do roku 2021.
  3. Zmiana mixu energetycznego Grupy ok. 35% wykorzystywanej energii ma do końca 2024 pochodzić z OZE.
  4. Zmiana struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70% przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.
  5. Do końca 2025 roku relacje z 70% istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii

Strategia jest oparta o pięć filarów będących odzwierciedleniem zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grenevii. Jednocześnie definiują one zakres przyszłych działań w tym obszarze. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych megatrendów, na czele z paradygmatem redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, będących katalizatorami dla transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia w bezpośredni sposób wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wzmacniając zaangażowanie Grupy w rozwiązywanie globalnych problemów. W ramach strategii zdefiniowano 22 projekty wdrożeniowe.

W proces opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy GRENEVIA na lata 2023-2030 zaangażowane była firma doradcza EY.

– Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Spółkę w jej przełomowym procesie transformacji. Jest to jeden z pierwszych projektów w regionie, który w tak kompleksowy sposób i jednoznacznie wpisuje zrównoważony rozwój w DNA i sposób działania organizacji. A jednocześnie jasno wskazuje, jak Grupa chce budować długoterminową wartość dla biznesu i interesariuszy, przyczyniając się do poprawy jakości funkcjonowania otoczenia, w jakim żyjemy. Wierzymy, że rozpoczęte już wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ugruntuje pozycję Grupy jako lidera zielonej transformacji i będzie punktem odniesienia dla innych – mówi dr Marcin Witkowski, menedżer EY.

Famur pozostanie jako marka dedykowana dla działalności związanej z technologiami i produktami dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej. 

Źródło: Famur/Zdjęcia: Famur

         

Zostaw komentarz