Gamrat postawił na oświetlenie LED. Pomogła Veolia Wschód

Czas1 min

Veolia Wschód, należąca do Grupy spółek Veolia term, działająca na terenie miasta Jasła, zakończyła wymianę oświetlenia w zakładzie produkcyjnym Gamrat S.A. zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. To pierwsze w Veolia term tego typu przedsięwzięcie u klienta przemysłowego.

W ramach projektu zmodernizowano oświetlenie w technologii LED w halach i na zewnątrz zakładu, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie aż o 61% w ciągu roku. Ponadto, dzięki przeprowadzonej przez Veolię Wschód modernizacji, Gamrat S.A. uzyska przychód z pozyskania Białych Certyfikatów. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zrealizowane przez Veolię Wschód

– Naszym strategicznym celem jest poprawa efektywności energetycznej. Działania strategiczne w tym obszarze prowadzimy w naszych ciepłowniach, ale również chętnie podejmujemy się takich wyzwań u klientów. Najlepszym przykładem może być korzystna dla obu stron współpraca z firmą Gamrat S.A. Nasz partner otrzymał rozwiązanie dostosowane do swoich energetycznych potrzeb – mówi Janusz Lewicki, prezes Veolii Wschód

Nowe oświetlenie w Gamrat, Źródło: Veolia Wschód

Veolia jest gotowa do realizacji podobnych projektów również u innych partnerów biznesowych.

– Prace zostały zrealizowane w optymalnym dla klienta okresie między świątecznym, gdy obciążenie produkcyjne było mniejsze. Przy planowaniu zawsze staramy się takie uwarunkowania brać pod uwagę – informuje Rafał Kapica, dyrektor ds. rozwoju w Veolii term. – Wierzymy, że owocna współpraca przy tym przedsięwzięciu przyczyni się do skutecznej realizacji kolejnych projektów z obszaru efektywności energetycznej w Gamrat S.A. oraz pozwoli na wprowadzenie nowej, sprawdzonej usługi, do portfela Veolii term w kolejnych lokalizacjach – dodaje.

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład Grupy Veolia w Polsce od 2008 r.

Źródło: Veolia Wschód / Grafika: ZielonyRozwoj.pl

Zostaw komentarz