Gaz-System prowadzi badanie rynku w obszarze wodoru, amoniaku i biometanu

Spółka GAZ-SYSTEM poinformowała, że przedłużyła do 7 kwietnia br. termin wypełniania ankiet w ramach uruchomionego 1 marca br.  niewiążącego badania rynku dla nowych projektów w obszarze wodoru, amoniaku i biometanu.

Wyniki badania rynku będą stanowić m.in. rozwinięcie opracowywanej równolegle strategii wodorowej spółki, a także planów stworzenia warunków infrastrukturalnych umożliwiających transport wodoru, biometanu i amoniaku, dotyczących zarówno odbioru z instalacji produkcyjnych, jak również dostarczenia go do lokalizacji wskazanych przez uczestników badania. 

W ramach badania rynku GAZ-SYSTEM zamierza:

  • oszacować poziom zainteresowania rozwojem nowych projektów dedykowanych pod transport wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców,
  • zbadać potencjał w obszarze produkcji biometanu oraz obszary, w których biometanownie mogłyby zostać przyłączone do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego. 

Źródło: Gaz-System, Twitter

Zostaw komentarz