Gdzie wybudować elektrownie wiatrowe? Odpowiedzi udzieli aplikacja

Studentka UMCS w Lublinie Barbara Czausz opracowała aplikację, która ma na celu ukazanie potencjalnych lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce – w odległości powyżej 500 m, 700 m oraz 1000 m od zabudowań. Jest ona kluczowa w kontekście obecnych prac na ustawą liberalizującą regulacje dla sektora onshore. Ostatecznie przegłosowana minimalną odległość 700 metrów.

Przedstawione obszary w aplikacji obejmują odpowiednie odległości od istniejących już wiatraków (dziesięciokrotność wysokości turbin wiatrowych), obszarów chronionych, tj. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, specjalnych obszarów ochrony, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów specjalnej ochrony (1000 m), lasów (150 m), rzek i jezior (100 m), dróg (50 m), torów kolejowych (20 m) oraz linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia (100 m).

Źródło: https://wnozigp.maps.arcgis.com/

Barbar Czausz to członkini Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT. Polecamy!

Źródło: UMCS

Zostaw komentarz