Grenevia chce być ambitnym inwestorem w obszarze transformacji

Czas2 min

3 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę nazwy Famur SA na Grenevia SA. Inwestor chce wspierać budowę niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki. Technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach FAMUR.

Wpis do KRS nowej nazwy to zakończenie procesu przekształcenie Famuru w podmiot, który integruje i rozwija działalność czterech segmentów biznesowych. Obejmują one: fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjny, magazyny energii i elektromobilność w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen.

Nowa struktura oraz nazwa to konsekwencja transformacji, odbywającej się zgodnie z ogłoszonymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi.

–  Adaptujemy w obszarze OZE wypracowany wcześniej model budowy wartości. Posiadane przez nas kompetencje i doświadczenia wykorzystujemy do dokonania bardzo istotnej zmiany modelu biznesowego, który będzie odpowiadał nowym czasom i wyzwaniom jakie stoją przed gospodarką na drodze do niskoemisyjności. Doskonale wpisują się w to projekty z związane z megratrendem zielonej transformacji, w tym sektor OZE i elektromobilność – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grenevii.

Model operacyjny Grupy opiera się na poszukiwaniu i zaangażowaniu w podmioty mające istotny wpływ na transformację w kierunku zielonej gospodarki i oferujące najwyższą potencjalną stopę zwrotu. Grenevia, we współpracy ze spółkami portfelowymi, skupia się na poprawie efektywności wybranych podmiotów, wsparciu kluczowych dla nich obszarów i ułatwieniu im dostępu do finansowania.

ESG

Kluczowym elementem w strategii Grupy jest obszar ESG. Znajduje to odzwierciedlenie w zaprezentowanej w styczniu 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia, która definiuje zobowiązania w tej sferze. Jest ona oparta o pięć filarów zrównoważonego rozwoju z perspektywy spółki. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych trendów, na czele z paradygmatami redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, które są fundamentami transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia Grupy Grenevia wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dedykowane rozwiązywaniu globalnych problemów. W ramach strategii spółka zdefiniowała 22 projekty wdrożeniowe, a ich realizacja ma przynosić wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia.

Jej podstawowe cele to m.in:

1.         Uniknięcie do roku 2030 emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.

2.         Redukcja do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych (w Zakresach 1 i 2) o 40%, w stosunku do roku 2021.

3.         Zmiana mixu energetycznego Grupy – do końca 2024 ok. 35% wykorzystywanej energii ma pochodzić z OZE.

4.         Zmiana struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70% przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.

5.         Do końca 2025 roku relacje z 70% istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.

Źródło: Grenevia

Zostaw komentarz