Grupa PGE rozwija segment gospodarki obiegu zamkniętego

Czas1 min

PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, nabyła 100 procent akcji firmy Epore, będącej jednym ze strategicznych podmiotów na krajowym rynku w zakresie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania, powstających w procesie wytwarzania energii i ciepła. Jak przekonuje koncern dzięki transakcji umocnił pozycję lidera gospodarki obiegu zamkniętego w energetyce.

Wcześniej jedynym udziałowcem Epore była PGE GiEK, również spółka z Grupy PGE. Spółka Epore wykonuje niezbędne dla całości procesu gospodarowania ubocznymi produktami spalania (UPS) usługi tj. załadunek, logistykę, procesy sterowania UPS, obsługę magazynów retencyjnych oraz składowisk. Integracja operacyjna spółek PGE Ekoserwis i Epore w obszarze zarządzania procesem UPS i usługami towarzyszącymi jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnej efektywności i bezpieczeństwa produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Jak zaznaczył Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, gospodarka obiegu zamkniętego jest coraz ważniejszym obszarem działalności Grupy Kapitałowej PGE. Jego zdaniem zakup udziałów w Epore ma na celu umocnienie i rozwój segmentu zajmującego się GOZ.

Ta transakcja przybliża PGE do zbudowania znaczącego podmiotu gospodarczego z zakresu GOZ na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim. Dzięki wykorzystaniu efektu synergii, zwiększymy działania w kierunku zeroemisyjności w tak znaczących dziedzinach gospodarki jak budownictwo i energetyka – powiedział.

PGE przekonuje, że segment GOZ umożliwia realizację jednego z celów strategicznych Grupy, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Jak informowaliśmy wcześniej w grudniu ubiegłego roku, PGE zainaugurowała działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem zlokalizowanego w Bełchatowie ośrodka kompetencji badawczo-rozwojowych jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

PGE Ekoserwis, zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki, które  wykorzystywane są  w budownictwie,  inżynierii lądowej czy rolnictwie.

Źródło: PGE

Zostaw komentarz