Instytut Metali Niezależnych realizuje projekt odzysku cennych metali ze zużytych baterii

Czas1 min

Łukasiewicz – IMN jest partnerem w projekcie METALLICO (Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology), którego celem jest m.in. odzysk cennych metali ze zużytych baterii, jak i ich ocena końcowa.

Sektor produkcji baterii od lat doświadcza rosnącego zapotrzebowania na surowce i jest narażony na ryzyko związane z przerwaniem łańcucha dostaw. Obecnie realizowane są różne strategie mające na celu rozwiązanie tego problemu oraz zbudowanie rentownych, zrównoważonych i innowacyjnych łańcuchów wartości. Odzysk metali z odpadów i recykling odgrywa kluczową rolę w tym zadaniu.

Łukasiewicz – IMN w projekcie METALLICO jest odpowiedzialny za opracowanie technologii odzysku Co, Ni oraz Cu ze stopu Fe-As powstającego w procesie pirometalurgicznej produkcji Pb. W Projekcie Metallico Łukasiewicz – IMN realizuje badania w skali laboratoryjnej oraz pilotażowej.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

 • IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO, Hiszpania – koordynator projektu
 • Konsorcjanci:
 • Łukasiewicz – IMN, Polska;
 • IDENER Research & Development Agrupacion De Interes Economico, Hiszpania;
 • Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Niemcy;
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Hiszpania;
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY, Finlandia;
 • FRAUNHOFER Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung EV, Niemcy;
 • G.E.O.S.Ingenieurgesellschaft Mbh, Niemcy;
 • CEMENTOS LA CRUZ, S.L., Hiszpania;
 • EUROATOMIZADO SA, Hiszpania;
 • GLENCORE NIKKELVERK AS, Norwegia;
 • CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS FUNDACION, CIC ENERGIGUNE FUNDAZIOA, Hiszpania;
 • COBRE LAS CRUCES SA, Hiszpania;
 • CETAQUA, Centro Tecnologico Del Agua, Fundacion Privada, Hiszpania;
 • Corporación Chilena De Investigación Del Agua, Chile;
 • THARSIS MINING SOCIEDAD LIMITADA, Hiszpania;
 • POLITECNICO DI TORINO, Włochy;
 • ASISTENCIAS TECNICAS CLAVE SL, Hiszpania;
 • RADICAL INNOVATIONS GROUP AB, Finlandia;
 • DECHEMA GESELLSCHAFT FUR CHEMISCHETECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE, Niemcy;
 • GENIKI METALLEUTIKI KAI METALLOURGIKI ANONIMI ETAIRIA – (GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A.), Grecja.

Budżet całego projektu: 60 975 495,98 PLN (13220216.00 EUR)

Budżet Łukasiewicz  – IMN w Projekcie: 3 133 578,75 PLN (667500.00 EUR)

Okres realizacji: 1.01.2023-31.12.2026

Źródło: Łukasiewicz-IMN