Interzero i PIOIRO wspólnie wspierają proces wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce

Czas4 min

Na początku 2025 roku Polska ma wprowadzić system kaucyjny. Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na rewolucję w zarządzaniu odpadami opakowaniowymi? O płynne i efektywne wdrożenie nowych przepisów na rzecz wprowadzających produkty w opakowaniach ma zadbać Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) we współpracy z Interzero, europejskim liderem w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

W 2025 roku w Polsce rusza system kaucyjny, będący istotnym krokiem w kierunku budowania gospodarki cyrkularnej. System rewolucjonizuje zarządzanie odpadami opakowaniowymi, zwiększając selektywność ich zbierania oraz poziom recyklingu w kraju. Jednak ustawa nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki, niespełnienie których wiązać się może z dotkliwymi sankcjami.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań podjęła ścisłą współpracę z Interzero w Polsce, europejskim liderem w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, aby płynnie przeprowadzić przedsiębiorców przez okres wdrożeniowy i pomóc im w adaptacji nowych przepisów.

Polskie rozwiązanie kaucyjne będzie różniło się od większości europejskich systemów, które zazwyczaj opierają się na jednym operatorze. W Polsce możliwych będzie więcej operatorów, a zobowiązane do przyjmowania opakowań zwrotnych będą wszystkie sklepy o powierzchni od 200 metrów kwadratowych (mniejsze sklepy będą mogły dołączyć do systemu w zakresie odbierania opakowań dobrowolnie).

„Polskie firmy stanęły przed zadaniem adaptacji do nowych regulacji w rekordowym tempie. Już teraz wymaga to znaczących przygotowań. Na wszystkich etapach wdrożenia projektu konieczne jest informowanie przedsiębiorców na temat zmian, jakie ich czekają oraz wsparcie doświadczonych ekspertów. Wspólnie z PIOIRO, zapewnimy im kompleksowe wsparcie – od audytów, poprzez edukację, aż do realizacji konkretnych rozwiązań operacyjnych, takich jak butelkomaty i system workowy.” – komentuje Monika Grom, Wiceprezes Zarządu Interzero.

„Choć system kaucyjny to kamień milowy w dążeniu do gospodarki cyrkularnej w Polsce, dla firm może stanowić duże wyzwanie, zwłaszcza w pierwszym okresie wdrożenia regulacji. Nasze doświadczenie w zarządzaniu odpadami pomoże przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych przepisów, a wspólne działania z Interzero – mam nadzieję – sprawią, że

przejście to będzie płynne i bezproblemowe. Jesteśmy gotowi współpracować z firmami i pomagać im realizować cele Polski w zakresie recyklingu.” – dodaje Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Warto podkreślić, że nowelizacja ustawy zawiera ambitne cele m.in. osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych, które ma wynieść 77% w 2025 roku i aż 90% w 2029 roku.

W Polsce system kaucyjny obejmować będzie butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki na napoje do 1 litra. Wszystkie opakowania włączone do systemu kaucyjnego muszą być odpowiednio oznakowane, co pozwoli na łatwą identyfikację i zachęci konsumentów do ich zwrotu. Niezastosowanie się do przepisów systemu kaucyjnego niesie za sobą rygorystyczne konsekwencje. Firmy, które nie wypełnią obowiązków selektywnego zbierania, będą obciążane opłatą produktową, której maksymalna stawka wynosi 25 zł za 1 kg odpadów.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wraz z Interzero, ze swoim doświadczeniem w oferowaniu rozwiązań środowiskowych i zaangażowaniem w promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, będą pełnić kluczową rolę w implementacji i zarządzaniu systemem kaucyjnym w Polsce. Ich współpraca przyczyni się do rozwoju zautomatyzowanych systemów zbiórki, z wykorzystaniem butelkomatów oraz systemu workowego, oferując skuteczne rozwiązania dla sklepów w każdej miejscowości. W ramach systemu, PIOiRO i Interzero zajmą się m.in.:

 • zapewnieniem wymaganych poziomów zbierania odpadów opakowaniowych i opakowań objętych systemem kaucyjnym,
 • dostarczeniem i montażem wybranego butelkomatu (wraz z lokalnym serwisem, przeglądami 2 razy w roku, rozszerzoną gwarancją na okres 5 lat),
 • organizacją systemu workowego (dla dystrybutorów, którzy nie zdecydują się na montaż butelkomatów),
 • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych,
 • dostarczeniem systemu operacyjnego umożliwiającego bieżące monitorowanie ilości opakowań w systemie kaucyjnym i środków finansowych pochodzących z kaucji (dedykowany moduł Platformy Odpadowej Interzero),
 • przygotowaniem sprawozdań (prowadzeniem pełnej ewidencji i sprawozdawczości związanej z gospodarką opakowaniami objętymi systemem kaucyjnym z możliwością integracji Platformy Odpadowej Interzero z BDO),
 • zapewnieniem transportu odpadów od dystrybutorów i centrów redystrybucji, zgodnie z wymaganiami przepisów odpadowych,
 • przygotowaniem odpadów do przetworzenia,
 • przetworzeniem odpadów i zapewnieniem dostępności recyklatu,
 • osiągnięciem ustawowych poziomów recyklingu za pośrednictwem odpowiedniej dla rodzaju materiału Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. lub PIOIRO,
 • działaniem w ramach posiadanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

Wspólnie, obie organizacje są gotowe na wyzwania, które niesie ze sobą system kaucyjny, zapewniając, że zarządzanie odpadami opakowaniowymi w Polsce będzie realizowane efektywnie i w duchu zrównoważonego rozwoju.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie internetowej https://systemkaucyjny.pioiro.pl oraz https://interzero.pl.

O PIOIRO

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami. PIOIRO reprezentuje grupę przedsiębiorców, na których nałożony jest obowiązek zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. W ramach porozumień zawartych z marszałkiem województwa PIOIRO organizuje system gospodarki odpadami.

O Interzero

Interzero jest europejskim liderem w dziedzinie rozwiązań środowiskowych i gospodarki obiegu zamkniętego. Działa w duchu rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Zamyka obieg surowców, przeciwdziała marnotrawstwu w zakresie gospodarki odpadami, świadczy usługi recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji ekologicznej. Wprowadza u klientów innowacyjne rozwiązania, które zwiększają efektywność wykorzystywania surowców i minimalizują niekorzystny wpływ na środowisko: od optymalizacji procesów odzysku i recyklingu, poprzez audyty i szkolenia, po implementację maszyn kompostujących, butelkomaty i zdalnie zarządzanych koszy na odpady, ułatwiając wdrożenie zmian w kierunku nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: Interzero