Jak sfinansować transformację ciepłownictwa systemowego w Polsce?

Czas2 min

Zagadnienie finansowania modernizacji polskiego ciepłownictwa systemowego w Polsce było tematem warsztatów zrealizowanych przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Eksperci dyskutowali o instrumentach finansowych, które pozwolą na realizację procesu transformacji energetycznej, przy jednoczesnej trosce o portfele odbiorców ciepła.

Podczas warsztatów rozmawiano między innymi o kluczowych wnioskach z raportu PTEZ pt. „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”. Realizacja wymagań zawartych w legislacji europejskiej, dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej będzie wymagać poniesienia przez polskie ciepłownictwo kosztów od 276 mld zł do nawet 418 mld zł! Proces transformacji w kierunku nisko- i zeroemisyjności, nie zwalnia jednak sektora z troski o bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski. PTEZ podkreśla, że wszelkie procesy inwestycyjne realizowane w branży energetycznej muszą być ukierunkowane na odbiorców końcowych, a koszty transformacji nie mogą obciążać budżetów gospodarstw domowych.

– W trakcie warsztatów dyskutowaliśmy z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat kierunków procesu transformacji ciepłownictwa w Polsce, w tym możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych. Czynnikiem, który zadecyduje o skuteczności procesu transformacji, jest jej finansowanie. Tutaj kluczowym aspektem, poza samym zapewnieniem jego źródła, jest to, żeby ceny ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski były na akceptowalnym poziomie – podkreśla Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – PTEZ wskazuje możliwe do zastosowania scenariusze i warianty technologiczne dla systemów ciepłowniczych różnej wielkości, które mogą zostać wdrożone w procesie transformacji całego sektora.

Warsztaty PTEZ i EBI stanowiły przestrzeń wymiany opinii i doświadczeń na temat produktów i instrumentów finansowych, które ułatwią realizację celów w zakresie dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego w Polsce. Warto wspomnieć, że Grupa EBI w 2022 r. na finansowanie transformacji energetycznej w Polsce przeznaczyła łącznie 996 mln euro. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego wskazali na kluczowe zasady obowiązujące w instytucji, w odniesieniu do promotorów i projektów zabiegających o finansowanie w sektorze ciepłownictwa.

– Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoliło obu stronom poznać wzajemną specyfikę – z naszej strony chcielibyśmy pokazać, jakie są kluczowe uwarunkowania przeprowadzenia skutecznego procesu transformacji, możliwe do zastosowania technologie i miksy technologii, zwłaszcza w odniesieniu do dużych i największych systemów ciepłowniczych, dla których proces transformacji będzie najtrudniejszym wyzwaniem. Wierzymy, że warsztaty wpłyną na stworzenie nowej płaszczyzny współpracy – wskazuje Maciej Jankiewicz. 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od ponad 30 lat wspiera i integruje branżę wytwórców ciepła i energii elektrycznej. Organizacja działa na rzecz rozwoju elektrociepłownictwa w Polsce i tworzy przyjazne otoczenie dla funkcjonowania energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju. PTEZ promuje efektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, wspierając rozwój kogeneracji. PTEZ towarzyszy polskim przedsiębiorstwom w procesie transformacji energetycznej.

Źródło: PTEZ