JICE – inicjatywa dla gospodarki cyrkularnej osiągnęła wartość 8,9 mld euro

Czas4 min

Największe banki i instytucje rozwoju w Unii Europejskiej, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), uzgodniły na zebraniu w Madrycie (20 lipca 2023 r.), że będą kontynuować rozpoczętą w 2019 r. wspólną inicjatywę na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE – Joint Initiative on Circular Economy) po 2023 r.

Partnerzy, do których oprócz BGK zaliczają się Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja), w tym Bpifrance, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Niemcy) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) postanowili także otworzyć swoją inicjatywę dla kolejnych zainteresowanych i zaangażowanych europejskich publicznych banków i instytucji rozwojowych.

JICE ma na celu zapewnienie długoterminowego finansowania projektów, które przyspieszają przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Partnerzy uczestniczący w projekcie wyznaczyli cel sfinansowania inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro, aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym do końca 2023 r., tj. w okresie pięciu lat. Do końca 2022 r. sfinansowano projekty o wartości 8,9 mld euro w wielu sektorach, w tym w rolnictwie, przemyśle i usługach, mobilności, rozwoju miast, gospodarce odpadami i gospodarce wodnej. Projekty obejmują wszystkie etapy łańcucha wartości oraz cyklu życia produktów i usług, od gospodarki o obiegu zamkniętym po odzyskiwanie wartości.

Niektóre z ostatnio wspieranych firm i projektów to:

  • Elemental – holding recyklingowy. Polska grupa odzyskuje rzadkie metale o strategicznym znaczeniu dla przemysłu w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Jest to lider w przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, autokatalizatorów, płytek drukowanych i metali nieżelaznych. Grupa posiada swoje spółki w 15 krajach, działając jednocześnie na blisko 40 rynkach. Elemental Holding należy do elitarnej grupy europejskich podmiotów notyfikowanych przez Komisję Europejską w strukturze europejskiej polityki przemysłowej, której ambicją jest stworzenie zrównoważonego łańcucha wartości w zakresie mobilności w UE.
  • Essity to grupa z siedzibą w Mannheim, działająca w branży higieny i zdrowia, produkująca papier toaletowy ze słomy. Dąży do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 35% do 2030 roku. Rezygnacja z drewna zapewnia lepszą efektywność wykorzystania zasobów i energii, a także krótsze odległości transportu. Proces ten nie tylko umożliwia oszczędzanie zasobów, lecz również jest bardziej energooszczędny, co pozwala zaoszczędzić około 10 tys. ton CO2 rocznie.
  • Carbios to francuska firma biotechnologiczna, która opracowuje i uprzemysławia rozwiązania biologiczne w celu zmiany cyklu życia tworzyw sztucznych i tekstyliów. Jej dwie przełomowe technologie: biorecyklingu PET (politereftalanu etylenu) i biodegradacji PLA (kwasu polimlekowego) są prowadzone na skalę przemysłową i komercyjną. Firma otrzymała pożyczki na innowacje od Bpifrance.
  • Saviola Holding, włoska firma, która uczestniczy w gospodarce o obiegu zamkniętym poprzez produkcję płyt wiórowych i mebli z drewna pochodzącego z recyklingu. Skrzynie, palety, wyrzucone meble i odpady zielone trafiają na teren firmy Saviola, gdzie są czyszczone, rozkładane i prasowane. Dzięki temu powstają nowe panele drewniane, pochodzące w 100% z recyklingu. Każdego roku produkty wytwarzane przez firmę pozwalają zachować prawie 3 miliony drzew.
  • Humana Fundación Pueblo para Pueblo przyczynia się do ochrony środowiska poprzez ponowne wykorzystanie wyrobów włókienniczych. Organizacja wspiera również międzynarodowe inicjatywy współpracy na rzecz rozwoju w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji, a także lokalne programy wsparcia, edukacji i rolnictwa miejskiego w Hiszpanii.
  • Aquafil jest globalnym producentem włókien i polimerów poliamidowych z siedzibą we Włoszech. Badania prowadzone przez firmę koncentrują się na poszukiwaniu nowych materiałów, technologii i inicjatyw z obszaru innowacji produktowych. Pozwala to rozpocząć produkcję nylonu z regenerowanego kaprolaktamu i opracować nylon wykonany z materiałów odnawialnych zamiast ze źródeł kopalnych. Tak jest w przypadku Econyl, nici nylonowej wykonanej z przetworzonych sieci rybackich, skrawków tkanin syntetycznych i odpadów przemysłowych z tworzyw sztucznych. Nić jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji odzieży, w tym znanych marek.

W przypadku projektów związanych z gospodarką cyrkularną instytucje uczestniczące w danym projekcie udzielają pożyczek, inwestycji kapitałowych, gwarancji i pomocy technicznej. Opracowują również innowacyjne struktury finansowania dla infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin, firm prywatnych o różnej wielkości oraz projektów badawczych i innowacyjnych. Ponadto grupa największych banków rozwoju i EBI (Big 5+1), zgodnie z założeniami JICE, przyczynia się do bieżących inicjatyw Komisji Europejskiej poprzez poszerzanie wiedzy i opracowywanie modeli finansowania za pośrednictwem specjalnych grup roboczych. JICE w coraz większym stopniu uczestniczy w działaniach związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, w europejskim środowisku biznesowo-finansowym.

-Projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym mają duży wpływ na zrównoważony rozwój, a inicjatywa JICE wykonuje niesamowitą pracę, aby takie projekty mobilizować. Jesteśmy otwarci na nowych partnerów i członków inicjatywy, chcemy dzielić się naszą wiedzą i zwiększać skalę rozwiązań gospodarki cyrkularnej – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK

Więcej informacji o JICE.

Podczas zebrania w Madrycie przedstawiciele sześciu powyższych instytucji omówili m.in. wspólne kierunki prac na rzecz transformacji i suwerenności sektora energetycznego Unii Europejskiej. W sposób szczególny koncentrują się na inicjatywach związanych z zielonym wodorem, co przyczynia się do realizacji planu RepowerEU, Fit for 55 i osiągnięcia ogólnych celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejskie banki i instytucje rozwoju odgrywają kluczową rolę w osiąganiu wspólnych celów w takich obszarach jak: wytwarzanie energii, infrastruktura połączeń międzysystemowych, zarządzanie i magazynowanie. Pozwala im na to wiedza, możliwości finansowe i promowanie partnerstw publiczno-prywatnych.

Informacje dodatkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Źródło: BGK