Karty płatnicze PKO Banku Polskiego bardziej ekologiczne

Czas5 min

Pierwsze „zielone” karty płatnicze wykonane z pochodzącego z odzysku materiału Ocean Plastic® trafiły już do portfeli klientów największego polskiego banku. Jedna karta wykonana z Ocean Plastic® to przetworzona jedna plastikowa butelka pochodząca z odzysku. Jeszcze przed końcem tego roku klienci PKO Banku Polskiego zaczną stopniowo otrzymywać nowo wydawane i wznawiane karty wszystkich rodzajów w bardziej ekologicznej wersji – będą wykonane z materiałów z recyklingu.

Z końcem czerwca do portfeli klientów PKO Banku Polskiego trafiły pierwsze ekologicznie innowacyjne karty, czyli wyprodukowane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Są to Przejrzyste karty kredytowe wykonane w 70 proc. z Ocean Plastic®, czyli plastiku PET pochodzącego z recyklingu (tzw. rPET) – materiał pochodzi z przetwarzania plastikowych butelek odzyskiwanych ze środowiska naturalnego przez ekologiczną organizację Parley for the Oceans. Do końca 2023 roku PKO Bank Polski rozpocznie również stopniowe wydawanie wszystkich swoich nowych i wznawianych plastikowych kart w bardziej ekologicznej wersji – będą wyprodukowane z materiałów pochodzących z odzysku. W miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, zostanie wykorzystane PVC z recyklingu (tzw. rPVC).

-W portfelach klientów PKO Banku Polskiego znajduje się 10 milionów kart płatniczych wydanych przez bank – jest to około 50 ton plastiku. Nowe, bardziej „zielone” karty wydawane klientom przez PKO Bank Polski to ważny krok w rozwoju zrównoważonych płatności w Polsce, bo jednoznacznie wskazujemy kierunek, w którym zmierzamy. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tym obszarze. Przewidujemy, że plastikowe, fizyczne karty płatnicze już niedługo zaczną znikać z rynku i będą stopniowo zastępowane przez karty cyfrowe – czyli karty oferujące co najmniej takie same funkcje co karty tradycyjne, ale dostępne jedynie w wersji cyfrowej w mobilnych aplikacjach bankowych czy w serwisach internetowych instytucji finansowych – powiedziała Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w Departamencie Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Nowe Przejrzyste karty kredytowe różnią się wizualnie od wcześniejszych umieszczonym na rewersie napisem „Wykonano w 70% z Ocean Plastic®” wraz z symbolem recyklingu. Zastosowanie maksymalnie 70 proc. tworzywa PET pochodzącego z odzysku wynika ze specyfiki konstrukcji karty i wymagań technologicznych procesu jej produkcji oraz konieczności spełnienia międzynarodowych norm definiujących jakość kart. Użyte jako surowiec do ich produkcji plastikowe butelki zbierane są np. na plażach oceanicznych, na wyspach i obszarach przybrzeżnych w krajach, w których takie butelki najprawdopodobniej nie zostałyby poddane recyklingowi i trafiłyby do oceanów.

Przejrzyste karty kredytowe z Ocean Plastic® to pierwszy krok. Do końca 2023 roku PKO Bank Polski rozpocznie również stopniowe wydawanie wszystkich swoich nowych i wznawianych plastikowych kart w bardziej ekologicznej wersji – będą wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu . W miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, zostanie wykorzystane PVC z odzysku (tzw. rPVC). Najczęściej jako materiał wykorzystywane są tu odpady przemysłowe np. pochodzące z branży opakowań i poligrafii. Jednocześnie te karty spełniają wszelkie odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa. Na rewersie tych nowych kart znajdzie się napis „Wykonano w 100% z PVC z recyklingu” oraz logo recyklingu. Takie karty zaczną się pojawić w portfelach klientów PKO Banku Polskiego w 4 kwartale tego roku – stopniowo wraz z wyczerpaniem dotychczasowych zapasów tradycyjnych kart plastikowych poszczególnych rodzajów.
PKO Bank Polski – jako pierwszy bank w Polsce – dołącza do wąskiego grona wydawców kart płatniczych wykonanych z tworzywa Ocean Plastic® pochodzącego od organizacji Parley for the Oceans. Wykorzystanie do produkcji kart płatniczych materiałów bardziej ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu lub biodegradowalnych to nowy, ale już widoczny trend na rynku – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wydawanie klientom PKO Banku Polskiego Przejrzystych kart kredytowych wykonanych z Ocean Plastic® rozpoczęło się po wcześniejszym wyczerpaniu zapasów tradycyjnych kart. Te bardziej ekologiczne karty trafiają teraz zarówno do nowych klientów, jak również są wykorzystywane przy
wznawianiu kart.

Działania organizacji Parley for the Oceans aktywnie zapobiegają dalszemu przedostawaniu się plastiku do mórz i oceanów, jednocześnie zmniejszają ilość nowych tworzyw sztucznych wprowadzanych do obiegu oraz aktywizują lokalne społeczności do działań proekologicznych.

Producentem kart z Ocean Plastic® jest, współpracująca z organizacją Parley, firma Thales, która dostarczyła globalnie na rynek już ponad 10 mln kart wykonanych z tego materiału dla wydawców w wielu krajach. Według danych Thales, każda taka karta przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego – jedna karta to orientacyjnie równowartość jednej plastikowej butelki pochodzącej z odzysku. Oznacza to nadanie tej butelce drugiego życia – tym razem w świecie płatności.
Warto jednocześnie przypomnieć, że od roku 2021 PKO Bank Polski oferuje swoim klientom możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona w kraju i na świecie za pomocą BLIKA zbliżeniowego, czyli całkowicie bez konieczności posiadania karty płatniczej. Aby korzystać z BLIKA zbliżeniowego wystarczy tylko posiadać konto w PKO Banku Polskim z aktywną aplikacją IKO oraz telefon z systemem Android wyposażony w moduł NFC.

PKO Bank Polski wspiera też zieloną transformację polskiej gospodarki

Ochrona środowiska i wsparcie projektów OZE są jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25 – bank chce stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym, angażując się w zielone projekty, szczególnie w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej. Bank podpisał porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie projektów ekologicznych. W ramach współpracy bank wypracuje propozycje finansowania przedsięwzięć dofinansowanych przez NFOŚiGW, w tym związanych z termomodernizacją oraz wsparciem osób fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego.

Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła firmom w ciągu roku (od czerwca 2022 do czerwca 2023) zielonych kredytów na kwotę 3,4 mld zł, co oznacza wartościowo wzrost o 78 proc. w ujęciu rok do roku. Przewagę w sektorze projektów OZE miały projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Na rynku finansowania OZE aktywne są także spółki z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, w szczególności PKO Leasing.

PKO Bank Polski wspiera również mniejsze inwestycje ekologiczne, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców w całym kraju. Bank oferuje wspólnotom mieszkaniowym kredyt z prowizją 0 proc. na realizację celów EKO. Ważnym elementem oferty jest możliwość skorzystania z programu dopłat na termomodernizację oraz remont budynków, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu wspólnoty mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli znacząco ograniczyć koszty modernizacji i poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Korzyści dla mieszkańców to m.in. lepszy komfort termiczny lokali mieszkalnych i części wspólnych, zmniejszenie zużycia energii, lepszy dostęp do infrastruktury ekologicznej np. ładowarek do samochodów elektrycznych, bardziej efektywny system gospodarki odpadami czy zrewitalizowane podwórka i place zabaw.

Źródło: PKO BP