Kolejne miasta pozbędą się kopciuchów

Czas3 min

Warszawa, Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska to kolejne samorządy, które podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienia w sprawie współfinansowania przedsięwzięć antysmogowych w ramach programu „Stop Smog”.

stop smog

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie samorządom współfinansowania inwestycji pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej oraz ograniczenie zużycia energii końcowej. Na realizację rządowego programu “Stop Smog” realizowanego w latach 2019-2024 NFOŚiGW wyasygnuje kwotę do 698 mln zł. Jest to wsparcie przeznaczone dla gmin położonych na obszarach, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Za pośrednictwem gmin o dofinansowanie o wartości nawet do 53 tys. zł mogą wnioskować osoby najuboższe – właściciele domów jednorodzinnych. Dotacja może zostać przeznaczona na takie inwestycje jak wymiana tzw. kopciucha na nowoczesne, efektywne źródło ciepła, ocieplenie domu oraz podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

– Bardzo cieszę się, że razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej możemy – w ramach programu Stop Smog – pomóc następnym samorządom w walce o lepszą jakość powietrza. Nasz rząd dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć wszelkie działania służące poprawie jakości powietrza a także, aby pomóc tym, którym środki na ten cel są szczególnie potrzebne
 – zaznacza Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Samorządy są dla nas w tym zadaniu kluczowym partnerem – to one znają najlepiej potrzeby lokalnych społeczności i dysponują wiedzą pozwalającą trafiać z pomocą do osób, które nie byłyby w stanie we własnym zakresie ponosić kosztów takich inwestycji – dodaje szefowa resortu.  

– Aż 83% gmin już w tej chwili wspólnie z nami buduje koalicję antysmogową, działając w ramach programu Czyste Powietrze. Dobrze, że kolejne gminy i miasta dołączają do programu Stop  Smog – ważnej inicjatywy, uzupełniającej ofertę programu Czyste Powietrze – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o jakość powietrza, która na wprost przekłada się na zdrowie mieszkańców. Dlatego w trosce o błękitne niebo bez smogu sukcesywnie udostępniamy samorządom kolejne środki finansowe – zarówno w ramach programu Stop Smog jak i na przykład w uruchomionym w dn. 21.07. br. programie Ciepłe Mieszkanie. Cieszę się, że skutecznie sięgają po nie samorządy zarówno aglomeracji takich jak Warszawa jak i średnich oraz małych gmin, takich jak Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska. Skala potrzeb jest ogromna, ale i środki przeznaczone na walkę o czyste powietrze, wyasygnowane przez polski rząd, są rekordowe. Liczę, że dzięki sprawnej współpracy z samorządami wykorzystamy je z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska – dodaje wiceprezes Mirowski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z miastem stołecznym Warszawą porozumienie na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych o wartości
10 600 000 zł, a kwota współfinansowania wypłacana w formie zaliczki to 7 314 000 zł. Planowana liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których uda się poprawić istotnie efektywności energetyczną to 200, a liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła: 160.

W gminie Lesznowola  współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych osiągnie wartość
1 060 000 zł, a kwota współfinansowania w formie zaliczki – 742 000 zł. Planowana liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których uda się poprawić efektywność energetyczną to 17, a liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła: 18.

W przypadku Czarnego Dunajca porozumienie dotyczy 1 000 000 złotych, natomiast kwota współfinansowania to 700 000 zł. Planowana liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których uda się poprawić efektywność energetyczną to 14, a liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła: 22.

Z kolei Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczy porozumienie o wartości 1 060 000 zł a dofinansowanie to 742 000 zł. Samorząd planuje dzięki tym środkom wymienić 20 tzw. kopciuchów oraz poprawić efektywność energetyczną w 20 domach jednorodzinnych.

Wszystkie wymienione samorządy planują osiągnąć zamierzone cele przedsięwzięcia nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

Dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych osób najmniej zamożnych (tj. osiągających dochód w wysokości do 125 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i do 175 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych), a także podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Samorządy w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zaś pozostałe 30% stanowi wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Źródło: NFOŚiGW/Zdjęcie: Pixabay

Zostaw komentarz