Kolejny rok dużej zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin

Czas2 min

Współczesne rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne często wymaga stosowania środków ochrony roślin. Niezwykle ważne jest, aby z tych produktów korzystać w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Ważne, by bezpieczeństwo zachować na każdym etapie stosowania środków ochrony roślin, w tym – odpowiednio zagospodarować opróżnione opakowania. Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach do sklepu. Dzięki Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR, już od ponad 19 lat, rolnicy mogą wypełniać ten obowiązek w sposób łatwy oraz bezpieczny dla środowiska. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem systemu i nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie.

Rolnicy chętnie korzystają z tego bezpłatnego narzędzia, odpowiednio przygotowując opakowania do zwrotu. W 2022 roku w ramach Systemu PSOR zebrano 73% opakowań po wprowadzonych do obrotu produktów, a 45% z nich zostało poddanych recyklingowi.

System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu. Cieszy nas, że każdego roku masa zebranych opakowań po środkach ochrony roślin przewyższa ustalony przez regulatora poziom. Dzięki prośrodowiskowej postawie rolników, odpowiednio przygotowane opakowania dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane, stają się cennymi surowcami i są efektywnie i bezpiecznie zagospodarowane. Uzyskany w ramach recyklingu surowiec wykorzystywany jest do produkcji elementów takich jak rury osłonowe do światłowodów. Z kolei energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów tech­nologicznych zastępując zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy również jako źródło ciepła dla biur i osiedli mieszkalnych – mówi dr Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy
i sprzedawcy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie
i zgodnie z prawem.

System PSOR

Początki Systemu sięgają roku 2004, kiedy to czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wystąpili z inicjatywą powołania Systemu zajmującego się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych powstających po wprowadzanych przez nich produktach. System PSOR to sprawdzone i skuteczne narzędzie funkcjonujące od wielu lat z korzyścią dla rolnika. Jest całkowicie bezpłatne dla użytkownika środków ochrony roślin oraz sklepu, a zatem w pełni realizuje cele Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP).

Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin rolnik powinien zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. W praktyce opakowanie można przynieść do dowolnego sklepu, który sprzedaje te preparaty. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Sklepy zarejestrowane jako punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę http://systempsor.pl/punkty-odbioru/.  Sklep ma obowiązek przyjąć bezpłatnie opakowanie i mieć podpisaną umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania tzw. odpadów po substancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży, a zebrane opakowania są poddawane procesowi recyklingu i odzysku.

Przekazanie pustych opakowań do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane
w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a przetworzony produkt nie zostanie użyty do produkcji elementów, które mogłyby mieć bezpośredni kontakt z ludźmi lub
z żywnością.

Więcej o Systemie Zbiórki PSOR na: www.systempsor.pl

 ***

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Stowarzyszenie realizuje zadania i projekty informacyjno-edukacyjne adresowane do użytkowników środków ochrony roślin. Projekty PSOR, podejmowane w imieniu producentów środków ochrony roślin dotyczą bezpieczeństwa użytkownika środków ochrony roślin przed, w trakcie i po ich stosowaniu a także odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami po tych środkach. Więcej informacji o działalności PSOR można znaleźć na stronie www.psor.pl.

Źródło: PSOR