Koncepcje wielorodzinnych budynków mieszkalnych o obniżonej energochłonności

Czas1 min

Oszczędność energii to dziś najważniejszy z wyznaczników dobrego projektu architektonicznego. W konkursie organizowanym przez MRiT wyłoniono najlepsze koncepcje typowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych o obniżonej energochłonności.

W Sejmie zaprezentowano nagrodzone prace na specjalnej wystawie. Zachęcamy tym samym do informowania o nich włodarzy miast i gmin – nagrodzone prace zasilą bazę projektów, z których będzie można bezpłatnie skorzystać.

Wystawa_w_sejmie

Konkurs był kolejnym impulsem dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, z projektami przyjaznymi mieszkańcom i środowisku oraz o obniżonej energochłonności, co pozwoli na tańsze użytkowanie mieszkań. O poziomie prac, ale też do tego jak dużą wagę przykładamy do nowoczesnego i wysokiej jakości budownictwa, można się przekonać także samemu. 12 czerwca br. ruszyła w Sejmie wystawa nagrodzonych prac. Następnie będzie się można z nimi zapoznać w gmachu naszego resortu. Przygotowaliśmy też folder z informacjami o konkursie oraz opisem najlepszych prac – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wsparcie dla budownictwa społecznego

Nagrodzone pracownie przygotują dokumentację projektową, w oparciu o zwycięską pracę konkursową. Na opracowanie tych szczegółowych projektów pracownie będą miały ok. 4 miesięcy. Po tym czasie zasilą one zasób projektów architektoniczno-budowlanych lub technicznych prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nagrodzone dziś prace zasilą bazę projektów, z których gminy mogą bezpłatnie korzystać. Liczymy na pozytywny odzew samorządów, ponieważ możliwie jak najbardziej ułatwiamy im włączanie się w budownictwo społeczne. Nie tylko zachęcamy, ale dajemy środki i realne narzędzia do zwiększenia skali swojego zaangażowania – podkreślił Waldemar Buda.

Większa liczba dobrej jakości lokali w zasobie gminnym, będzie naszym wspólnym sukcesem. Przy tej okazji proszę Panie Posłanki i Panów Posłów o zaangażowanie w terenie, aby w kontaktach z samorządami również informowali o możliwości skorzystania z bezpłatnych projektów i finansowania inwestycji mieszkaniowych z Funduszu Dopłat – dodał szef MRiT.

O konkursie

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Zadaniem uczestników było zaplanowanie obiektu o 3 kondygnacjach nadziemnych, zawierającego 24 mieszkania.

Konkurs był prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Sąd konkursowy obradował pod przewodnictwem prof. architekta Bolesława Stelmacha.

Lista laureatów konkursu:

  • Racing Green Interiors Ltd
  • Rafał Mazur i Łukasz Gaj
  • Łukasz Stępnik
  • WAWW Pracownia Projektowa Mirosław Wojcieszak Gąska Studio Łukasz Gąska Marta Sowińska-Gąska
  • Młynarczyk Architekci Sp. z o.o.

Źródło: MRiT