Koniec z fast fashion. UE zaostrza walkę z nadmierną produkcją odzieży

Czas1 min

Europosłowie działający w unijnej Komisji Ochrony Środowiska przyjęli pod koniec kwietnia zalecenia dotyczące środków unijnych, które mają zapewnić produkcję tekstyliów w sposób obiegowy (GOZ), zrównoważony i sprawiedliwy społecznie. Zgodnie z propozycją wymagań, produkty tekstylne muszą być trwalsze i łatwiejsze do ponownego użycia, naprawy i recyklingu. Co najważniejsze, zostanie wprowadzony zakaz niszczenia niesprzedanych lub zwróconych tekstyliów.

Aby rozwiązać problem nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji odzieży i obuwia, europarlamentarzyści wzywają kraje UE do przyjęcia środków, które położą kres „szybkiej modzie”, poczynając od jasnej definicji tego pojęcia, opartej na „dużej ilości odzieży niższej jakości po niskich cenach”. Konsumenci powinni być lepiej informowani, aby pomóc im w dokonywaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych wyborów, w tym poprzez wprowadzenie „cyfrowego paszportu produktu”. UE chce ambitnych, opartych na naukowych podstawach celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia sektora tekstylnego. Posłowie domagają się od Komisji i państw członkowskich, aby procesy produkcyjne stały się mniej energo- i wodochłonne, aby uniknąć stosowania i uwalniania szkodliwych substancji oraz aby zmniejszyć ślad materiałowy i konsumpcyjny. Priorytetem powinno być przyjęcie wymogów ekoprojektu dla wszystkich produktów tekstylnych i obuwniczych.

Posłowie chcą również, aby rewizja Dyrektywy Ramowej o Odpadach zawierała konkretne, odrębne cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów tekstylnych, ich zbierania, ponownego użycia i recyklingu, a także stopniowego zaprzestania składowania tekstyliów na wysypiskach.

Inne zalecenia obejmują m.in łączenie do unijnych zasad ekoprojektu wyraźnego zakazu niszczenia niesprzedanych i zwróconych wyrobów włókienniczych; jasne zasady mające na celu położenie kresu praktykom typu greenwashing, poprzez trwające prace legislacyjne nad wzmocnieniem pozycji konsumentów w ramach zielonej transformacji i uregulowaniem kwestii oświadczeń ekologicznych;
zapewnienie uczciwych i etycznych praktyk handlowych poprzez egzekwowanie umów handlowych UE.

-Ludzie i planeta są ważniejsze niż zyski przemysłu włókienniczego. Katastrofy, które miały miejsce w przeszłości, takie jak zawalenie się fabryki Rana Plaza w Bangladeszu, rosnące wysypiska śmieci w Ghanie i Nepalu, zanieczyszczona woda i mikroplastiki w naszych oceanach, pokazują, co się dzieje, gdy nie przestrzega się tej zasady. Czekaliśmy już wystarczająco długo – czas na zmiany – powiedziała sprawozdawczyni europosłanka Delara Burkhardt.

W dniu 30 marca 2022 r. Komisja przedstawiła strategię UE na rzecz zrównoważonych i okrągłych wyrobów włókienniczych, która ma dotyczyć całego cyklu życia wyrobów włókienniczych i zaproponować działania mające na celu zmianę sposobu produkcji i konsumpcji tekstyliów. Ma ona na celu realizację zobowiązań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, nowego planu działania na rzecz gospodarki cyrkularnej oraz strategii przemysłowej dla sektora włókienniczego.

Źródło: Parlament Europejski

Zostaw komentarz