Konkurs CBE JU: umiejętności w sektorze zrównoważonego budownictwa

Partnerstwo na rzecz rozwoju biogospodarki Circular Bio-based Europe (CBE JU) opublikowało zaproszenie do składania wniosków projektowych o wartości 1 mln euro w celu przygotowania utworzenia sieci szkoleniowej służącej przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora budowlanego.

Sieć docelowo ma przyczynić się do realizacji inicjatywy New European Bauhaus i będzie częścią Akademii, której celem jest promowanie rozwiązań opartych na biogospodarce i poprawa obiegu zamkniętego w budownictwie.

Termin naboru upływa 4 października 2023 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Źródło: kpk.gov.pl