Krakowska Ekospalarnia nominowana do europejskich nagród

Czas3 min

Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię (CEWEP) ogłosiło nominacje do nagród w dziedzinach integracji, komunikacji i innowacji najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Ekospalarnia została nominowana w dwóch z trzech kategorii.

Międzynarodowe jury doceniło starania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w zakresie integracji ze społecznością lokalną. Tutaj szczególnie należy zaznaczyć zadania realizowane we współpracy z Radą Dzielnicy XVIII Nowa Huta i szeroko zakrojonymi inwestycjami ułatwiającymi życie naszym sąsiadom (sala sensoryczna w Kościelnikach, plac zabaw na os. Wandy, nasadzenia drzew, rozbudowa dróg). W tej kategorii zostaliśmy nominowani wraz z instalacją Valo’Marn w Paryżu (Francja) oraz zakładem MVB w Hamburgu (Niemcy).

Drugą kategorią, w której dostrzeżono krakowską Ekospalarnię jest innowacyjność. Doceniono realizowane zadania związane z wdrożonym scentralizowanym systemem zarządzania zakładem i rozwiązaniami technologicznymi (instalacja odzysku ciepła ze spalin, fotowoltaika, wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych). Naszymi konkurentami w tej kategorii są: zakład EEW Hannover (Niemcy) oraz Hafslund Oslo Celsio (Norwegia).

– Zależy nam na nowoczesnej technologii. Jesteśmy członkami wielu zagranicznych stowarzyszeń i przyglądamy się różnym rozwiązaniom, chcąc je zaimplementować w Polsce – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. – i dodaje – Prowadzimy wiele inwestycji i nie zapominamy o współpracy z mieszkańcami. Kiedyś to my jeździliśmy po Europie przyglądając się jak funkcjonują tego typu zakłady, ostatnie lata pozwalają mi stwierdzić, że teraz sytuacja jest odwrotna – to krakowska instalacja jest modelowym zakładem, do którego po wiedzę i doświadczenie przyjeżdżają samorządowcy i przedstawiciele biznesu z całej Polski i z zagranicy – podkreślił prezes.

Warto zaznaczyć, że krakowska Ekospalarnia jest jedynym zakładem w Europie, który został nominowany w więcej niż jednej kategorii. Uroczysta gala, podczas której nastąpi wręczenie nagród, odbędzie się 15 czerwca w Berlinie podczas 10. Kongresu Waste-to-Energy.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Operatorów Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię (CEWEP) reprezentujące ponad 400 zakładów z 23 krajów. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do zapewnienia wysokich standardów środowiskowych, osiągnięcia niskiej emisji i utrzymania najnowocześniejszej produkcji energii z odpadów pozostałych, których nie można poddać recyklingowi w sposób zrównoważony. CEWEP koncentruje się na przyczynianiu się do zmian europejskiego prawodawstwa dotyczącego środowiska i energii, które może wpływać na zakłady przetwarzające odpady na energię poprzez m.in. bliski i stały kontakt z instytucjami europejskimi oraz analizę i aktywny wkład w politykę środowiskową i energetyczną UE.

Przypominamy: Krakowski Holding Komunalny SA, spółka będąca własnością miasta Krakowa, świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej oraz inspiruje i realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek miejskich.

Od czerwca 2016 r. KHK SA jest właścicielem i operatorem Ekospalarni – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, należącego do najbardziej nowoczesnych zakładów tego typu w Europie. Koszt budowy Ekospalarni wyniósł ok. 666 mln zł netto. Z czego ok. 372 mln zł czyli ok. 55,8 proc. pochodziło z dotacji Unii Europejskiej. Wkład własny KHK SA w kwocie ok. 294 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na zasadach preferencyjnych. Ekospalarnia może przekształcić rocznie maksymalnie 245 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu oraz wyprodukować z nich ponad 100 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 1 mln GJ energii cieplnej.

KHK SA jako pierwszy operator spalarni odpadów w Polsce podjął wyzwanie związane z przygotowaniem metodyki oraz przystąpieniem do badań odpadów i opracowywaniem wniosków o przyznanie świadectw pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnego źródła energii – tzw. zielone certyfikaty. Blisko 55 proc. energii elektrycznej produkowanej w Ekospalarni uznaje się za energię zieloną, czyli odnawialną. Zastosowane w instalacji rozwiązania technologiczne spełniają wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT – Best Available Techniques), gwarantując zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.

Technologia termicznego przekształcania odpadów to najbardziej przyjazne środowisku i efektywne rozwiązanie problemu śmieci. Od lat z powodzeniem stosują ją najbardziej rozwinięte gospodarki świata, gdzie utylizacja odpadów idzie w parze z odzyskiwaniem energii. Dzięki Ekospalarni Kraków sprostał standardom ekologicznym i prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej, radykalnie ograniczył składowanie odpadów oraz zwiększył swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Źródło: Urząd Miasta Kraków

Zostaw komentarz