Krakowskie MPO zbiera bożonarodzeniowe choinki

Czas1 min

Minęły święta i nie wiesz co zrobić z choinką? 9 stycznia ruszyła zbiórka naturalnych choinek w Krakowie. Udział w programie jest bezpłatny. Akcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania potrwa do 17 lutego.


  • Żywe choinki po Świętach Bożego Narodzenia można oddać w wyznaczonych do tego punktach
  • W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinkę należy pozostawić przed altaną lub w innym wyznaczonym przez administrację miejscu
  • 9 stycznia rusza odbiór choinek, a od 6 marca odbiór odpadów zielonych

Odbiór choinek

Choinki będą odbierane na podstawie harmonogramu, który wskazuje konkretny dzień odbioru dla każdej dzielnicy. Drzewko należy wystawić przed posesję (w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu) do godziny 7.00 rano. W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinkę należy pozostawić przed altaną lub w innym wyznaczonym przez administrację miejscu.

Harmonogram odbioru znajduje się na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

Odbiór odpadów zielonych

Od 6 marca do 1 grudnia będzie kontynuowany program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin). Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Termin rozpoczęcia programu odbioru odpadów zielonych może ulec zmianie, w zależności od tego, kiedy rozpocznie się okres wegetacyjny roślin. Informacja o dacie rozpoczęcia zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe (dostosowane kolorystyką do obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Krakowie). Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów, w tym ziemi.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (w dyspozytorni w godzinach 7.00–15.00).

Specjalnie oznaczone worki na odpady porażone są wydawane wyłącznie w dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1, a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych jest dostępy na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

Źródło: UM Kraków/ Image by Monika from Pixabay

Zostaw komentarz